نقض رای تخلفات اداری در دیوان با وکالت مسعود فریدنی

نقض رای تخلفات اداری در دیوان

نقض رای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری، مستلزم ارائه دادخواست مدلل و قانع کننده است به نحوی که شعبه رسیدگی کننده به اعتراض کارمند یا وکیل او به این باور برسد که رای صادره و مورد شکایت واجد ایراد است.

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انواع تخلفات اداری را برشمرده و ماده 9 آن قانون نیز مجازات ها را احصاء نموده است.

برای صدور حکم محکومیت کارمند باید دلیل و مدرک وجود داشته باشد و الا صدور حکم بر محکومیت، خلاف اصل برائت است.

برای نمونه در مورد اتهام نقض قوانین و مقررات که موضوع بند 2 ماده 8 قانون تخلفات اداری، بایستی معین گردد که چه قانون یا مقرره ای توسط کارمند نقض شده است.

و یا اینکه بند 30 ماده مذکور که سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری را به عنوان یکی دیگر از تخلفات ذکر نموده است، محکومیت کارمند به مجازات در قبال این تخلف منوط به آن است که محرز گردد کارمند تحت پیگرد، از موقعیت و مقام اداری خود سوء استفاده نموده است.

قاعده لزوم مستدل و مستند بودن آراء موید این مهم است.

با ذکر این مقدمه یکی از آرای صادره دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای تخلفات اداری در زیر درج می گردد.

نمونه دادنامه در مورد نقض رای تخلفات اداری

شماره دادنامه: 140231390003328885

تاریخ تنظیم: 1402.12.20

مرجع رسیدگی شعبه 28 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه: —- فرزند – با وكالت آقای مسعود فريدني

تجدید نظر خوانده: سازمان تامین اجتماعی و هیات تجدید نظر شماره یک تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان تأمین اجتماعی

موضوع تجدید نظر خواسته : اعتراض به دادنامه شماره 8585 مورخ 11402.6.7 صادره از شعبه 27 بدوی

گردش کار:  به تاریخ 1402.12.19 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفت ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته اعتراض به رأی شماره 405 – 1401.9.7 هيات موصوف تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است که پس از ثبت به شعبه بدوی فوق الاشاره ارجاع شده و آن شعبه پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده حکم به رد شکایت صادر نموده است، پس از ابلاغ رای تجدید نظر خواه در فرجه قانونی بیست روزه با تقدیم دادخواستی نسبت به رأی صادره تقاضای تجدید نظر خواهی می نماید و دادخواست یاد شده توسط معاون محترم قضایی به این شعبه ارجاع می شود. اینک این شعبه پس از انجام تشریفات قانونی و بررسی اوراق و محتویات پرونده از جمله پرونده تخلفاتی ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه 28 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدید نظر خواه اعلام کرده که هیات به دفاعیات او توجهی نکرده است و دفاع تجدید نظر خوانده نیز به موجب لوایح تقدیمی مؤثر در مقام نبوده است در راستای ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره ذیل آن و فصل دوم آیین نامه اجرایی آن استفاده از گروه تحقیق سه نفره متشکل از کارشناسان فنی ضروری به نظر می رسد تا گروه تحقیق ابتدا با مطالعه پرونده تخلفاتی و استماع اظهارات شاکی و تحقیقات میدانی و استاد و مدارک ابرازی از سوی طرفین در نظریه خویش اعلام نمایند که دلایل منتسب به اتهامات شاکی شامل چه مواردی می باشد و در خصوص هر کدام از اتهامات انتسابی نقض کدامیک از قوانین و مقررات صورت گرفته است مستندات مربوط به دلایل اتهامات انتسابی و نقض مقررات صورت گرفته نیز پیوست نظریه به هیات تقدیم شود متعاقب آن به تجدید نظر خواه ابلاغ شود که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ملاحظه نظریه گروه تحقیق به هیات مراجعه نماید تا اگر مطلبی دارد نفیاً با اثباتاً اعلام نماید با این اوصاف اعتراض تجدید نظر خواه را موجه تشخیص و با اجازه حاصل از شق اول بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 71 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادره از سوی هیأت موصوف نیز نقض و حکم به ورود شکایت شاکی و ارجاع به هیات مربوط صادر و اعلام می شود تا هیات با لحاظ مفاد این رای ظرف دو ماه با دعوت حضوری شاکی در جلسه مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید. رأی صادر شده قطعی است.

رئيس شعبه 28 تجديد نظر دیوان عدالت اداری: محمدرضا پور قربانی

مستشار شعبه 28 تجديد نظر دیوان عدالت اداری: سید سعید برقعی

بیشتر بدانید: نمونه لایحه برای تخلفات اداری

این مطلب در تاریخ سوم فروردین 1403 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) حول محور ارائه نمونه دادنامه مبنی بر نقض رای تخلفات اداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.