نمونه رای دستور موقت دیوان عدالت اداری

شرایط-دریافت-خسارت-قراردادی

نمونه رای دستور موقت دیوان عدالت اداری که راجع است به توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران مبنی بر اعاده کاربری مسکونی ساختمانی که از آن جهت دبیرستان غیرانتفاعی استفاده می گردد،در زیر درج می گردد.

نمونه رای دستور موقت دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه  :9909970903200758

مرجع رسیدگی : شعبه 7 دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان و خانم ها : 1- ………فرزند ………….. 2-…………….. فرزند…………… 3-……………. فرزند……………4-……………… فرزند…………….. با وکالت آقای مسعود فریدنی به نشانی تهران،میدان فردوسی،روبروی خ ویلا،ابتدای کوچه براتی پلاک 16 ط 6 واحد 11

طرف شکایت : شهرداری منطقه یک تهران

موضوع شکایت و خواسته : صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای شماره 98030589-25/12/98 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری

گردشکار : شاکی دادخواستی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تسلیم و اعلام داشته اجرای رای مذکور موجب خسارت و ضرر به اینجانب می گردد و تقاضای رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی آن را تا تعیین تکلیف قطعی شکایت نموده است دادخواست پس از ثبت به کلاسه عمومی 3200364 به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شعبه گردیده است . اینک شعبه به تاریخ یاد شده جهت رسیدگی به پرونده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.

قرار شعبه

در خصوص درخواست شاکی به طرفیت متشکی عنه به خواسته مذکور با بررسی مفاد درخواست و ضمائم آن« نظر به اینکه اجرای رای موصوف موجب خسارت به شاکی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی موضوع رای معترض عنه تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. این دستور حسب تبصره ماده 35 قانون مزبور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت با صدور قرار اسقاط یا رد دادخواست اصلی لغو می گردد. رای صادره قطعی می باشد.

رضا میشان

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری

شایان ذکر است مواد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر داشته اند:

ماده 34- درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده 35- شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

تبصره- دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نیز لغو مي‌گردد.

این مطلب با موضوع نمونه رای دستور موقت دیوان عدالت اداری راجع به رای ماده 100 تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.