شرایط گرفتن پایان کار ساختمان در فرض صدور رای جریمه از کمیسیون ماده صد

شرایط گرفتن پایان کار ساختمان در جایی که تخلف ساختمانی رخ داده و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، حکم بر تعیین و پرداخت جریمه صادر نموده است، موضوع مطلب حاضر است.

در واقع به موجب ماده تبصره چهار ماده 100 قانون: در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه بازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

همچنین در تبصره پنج ماده 100 آمده است: در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.

سوال این است که آیا صرف پرداخت جریمه ساختمان، شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمان می نماید یا خیر؟

مشخصاً پرسش این است که صدور پایان کار منوط به تادیه بدهی مودی از بابت عوارض نیز می باشد یا اینکه اختلافات و ادعاهای مربوط به عوارض، در مرجع ذیصلاح یعنی کمیسیون ماده 77 رسیدگی می گردد و شهرداری با دریافت جریمه مکلف به صدور پایان کار است؟

این موضوع در شعب دیوان عدالت اداری با آرای متفاوت مواجه شده است و در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2715 مورخ 1398/9/19 مقرر داشته است:

رای وحدت رویه در مورد شرایط گرفتن پایان کار ساختمان

بـا توجه بـه اینکه مطابق ماده 32 آیین نامـه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است، بنا بر مراتب آراء شعب اول تشخیص و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر این مبنا صادر شده است و اخذ جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری را نافی اخذ عوارض ندانسته، صحیح است و مطابق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند  2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در خصوص شرایط گرفتن پایان کار ساختمان در فرض صدور رای جریمه تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.