رای دیوان در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی با وکالت مسعود فریدنی

رای دیوان در خصوص تغییر کاربری اراضی که در زیر درج می گردد در واقع رای یکی از شعب دیوان مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت موکل به قلع و قمع بنا و جزای نقدی می باشد.

از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور هم چند رای وحدت رویه در مورد تغییر کاربری صادر شده است برای نمونه رای وحدت رویه شماره 822 مبنی بر آنی بودن جرم تغیر کاربری است که نتیجتاً موجب شمول مرور زمان به این جرم می گردد.

هر چند که برخی دادگاه ها، قلع و قمع را مشمول مرور زمان نمی دانند.

رای وحدت رویه 759 نیز جرم مذکور را تعزیر درجه هفت اعلام نموده است و دادنامه وحدت رویه شماره 724 نیز مفهوماً بیانگر آن است که هر گونه ساخت و ساز ولو کمتر از 500 متر مربع و جهت سکونت،مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری است و الا مشمول تعقیب کیفری می گردد.

مطالعه آخرین رویه شعب و هیات عمومی دیوان عالی کشور می تواند در بهبود کیفیت دفاع متهم یا وکیل او موثر واقع شود.

با ذکر این مقدمه رای پذیرش اعاده دادرسی صادره زا شعبه 11 دیوان عالی کشور در زیر درج می گردد.

شماره دادنامه: 140306390000002479

تاریخ دادنامه: 1403.1.5

شماره پرونده: 140101920000619420

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی

مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

هیات شعبه آقایان : منوچهر كاظمي ( رئيس)، محمد کاظمی (مستشار)

خلاصه جریان پرونده :

آقای … بموجب رأي شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی به قلع وقمع بنا و جزای نقدی ( در مورد استخر رای بر برانت صادر گردیده که بنظر می رسد اتاق پمپاژ که لازمه آن می باشد را نیز شامل می گردد) محکوم گردیده و حکم محکومیت او در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 40871-1402.8.30تایید شده است. آقایان مسعود فریدنی و یوسف امین پور به وکالت از محکوم عليه طي درخواستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و اعلام داشته اند ساخت تاسیساتی مانند اتاق کارگری و نگهبانی اقدامات تکمیلی فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی است و تغییر کاربری محسوب نمی شود مضافا اینکه استخر و اتاق پمپاژ دارای مجوز بوده است همچنین موکل دارای پروانه تاسیس گلخانه با سطح زیر کشت 204 متر مربع می باشد که به منظور استراحت کارگران و نگهبانی محلی لازم است تدارک دیده شود دادگاه بدوی به مسئله مرور زمان نیز بی توجه بوده است با توجه به نظریه کارشناسی احداث تاسیسات و ابنیه از سال 94 تا 97 انجام گردیده این در حالیست که جهاد کشاورزی در سال 1401 اعلام شکایت نموده یعنی 4 سال بعد از احداث بناهای مورد شکایت. مشروح لایحه تقدیمی به هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد کاظمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

راي شعبه (رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص تغییر کاربری)

در خصوص درخواست آقایان مسعود فریدنی و یوسف امین پور به وکالت از آقای … مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 40871-1402.8.30 صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز نظر به اینکه متقاضی اعاده دادرسی برای اثبات بی گناهی و نیز شمول مرور زمان تعقیب کیفری ( با توجه به درجه مجازات جرم انتسابی و ماده 105 قانون مجازات اسلامی) دلایلی از جمله نظریه کارشناس رسمی دادگستری – استشهادیه اهالی محل ، و موافقت جهاد کشاورزی برای استقرار تجهیزات آبیاری قطره ای ارائه کرده است که در صورت رسیدگی مجدد ممکن است به ثبوت بی گناهی و صدور رأی برانت و با صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری محکوم علیه منتهی شود و درخواست نامبرده در وضعیت فعلی با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد لذا به استناد ماده 476 قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان مربوط ارجاع می گردد.

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

رئيس : منوچهر کاظمی

مستشار محمد کاظمی

بیشتر بدانید: نمونه رای برائت تغییر کاربری

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی) در تاریخ 22 فروردین 1403 با عنوان رای دیوان در خصوص تغییر کاربری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.