درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری

درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری از جهاتی مانند نحوه و زمان طرح چنین تقاضایی،مدت اعتبار دستور موقت،ضمانت اجرا و اعتراض به دستور و نیز هزینه دستور موقت، محل سوال است.

در زیر می توانید ده نکته کاربردی در خصوص دستور موقت را ملاحظه نمایید:

1-طرح درخواست دستور موقت هم ضمن دادخواست قابل طرح است و هم بعد از ثبت دادخواست.با این حال بایستی تا قبل از ختم رسیدگی ارائه گردد.

2-صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری بر خلاف دستور موقت دادگاه، مستلزم پرداخت هزینه نمی باشد.

3-در صورت صدور دستور موقت، بایستی به پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود.

در واقع طبق ماده 37 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري: شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.

4-در صورت رفع حالت ضرورت، دستور موقت با تصمیم شعبه رسیدگی کننده لغو می گردد.

5-صدور و لغو دستور موقت به طرفین ابلاغ می گردد ولی رد تقاضای دستور موقت صرفاً به شاکی ابلاغ می گردد.

6-دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است حتی اگر در مرحله بدوی ، شکایت شاکی رد شود.

7-در دعاوی ابطال مصوباتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیات عمومی دیوان است نیز می توان متقاضی صدور دستور موقت شد و در این مورد جهت رسیدگی به تقاضای دستور موقت، پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می گردد.

این مورد مستند است به ماده 36 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري که مقرر داشته است: مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (34) اين قانون، شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي ديوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

8-در صورت تقاضای دستور موقت، مدیر دفتر می بایست پرونده را به فوریت به نظر شعبه رسانده و شعبه دیوان نیز باید فوراً تصمیم گیری نماید.

9-ضمانت اجرای دستور موقت نیز صدور حکم بر انفصال خدمت متخلف از اجرای آن از شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده است.

10-شوربختانه رویه غالب شعب دیوان بر این قرار است که در مورد احکام خاصی مانند احکام جریمه کمیسیون های ماده 100 و 99 و درخواست های دستور موقت مطرح شده در مورد پرونده های ابطال مصوبات هیات عمومی و مجازات های خفیف تر هیات های تخلفات اداری و آرای هیات های مالیاتی از پذیرش دستور موقت امتناع می نمایند، حال آنکه در موقع تصمیم گیری درباره دستور موقت بایستی به شرایط خاص هر پرونده توجه نمود.

بیشتر بدانید: نمونه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.