نمونه قرار سقوط دعوی در دیوان عدالت

طرح دعوی علیه شهرداری

نمونه قرار سقوط دعوی در دیوان عدالت اداری که درزیر درج می گردد متعاقب انصراف کلی موکل از دعوی صادر شده است.

گفتنی است طبق ماده 46 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 : شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

نمونه قرار سقوط دعوی در دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:9909970904200471

مرجع رسیدگی : شعبه چهل و پنجم دیوان عدالت اداری به تصدی محمد سهراب بیگ

شاکی آقای ……. با وکالت آقای مسعود فریدنی به نشانی تهران،میدان فردوسی،روبروی خ ویلا،ابتدای کوچه براتی پلاک 16 طبقه 6 واحد 11

طرف شکایت :1- هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری 2- سازمان سنجش و آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته : نقض دادنامه شماره … مورخ 9/6/1398

به تاریخ 9/4/1399 در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه چهل و پنج دیوان عدالت اداری به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه…تحت نظر قرار دارد.

گردشکار

وکیل شاکی موصوف دادخواستی به طرفیت متشکی عنه صدر البیان مارالاشاره تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که در مورخ 21/10/1398 به این شعبه ارجاع و پس از جری تشریفات قانونی به کلاسه فوق ثبت شعبه گردیده و سپس دستور تعیین وقت نظارت و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به نشانی طرف شکایت صادر و نهایتا در مورخ 20/3/1399 پاسخ مشتکی عنه واصل که به شماره 699471 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است . شاکی در شرح شکایت خود اجمالاً بیان نموده (( نسبت به رای صادره معترض و تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته بشرح ستون خواسته مورد استدعاست )) سپس طی لایحه ایی تقاضای انصراف کلی از شکایت مطروحه را نموده است . )) طرف شکایت نیز به طور خلاصه اعلام نموده (( رای صادره کاملا منطبق با قوانین مربوطه بوده و هیچگونه حقی از شاکی ضایع نگردیده لذا رای به رد شکایت مورد تقاضاست . )) اینک این شعبه دیوان با احراز کفایت رسیدگی ، ضمن اعلام ختم دادرسی ، با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف بشرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای………….فرزند …………با وکالت آقای مسعود فریدنی به طرفیت متشکی عنهمای مارالاشاره بخواسته صدر البیان ، با بررسی و تدقیق کافی در جامع اوراق و محتویات پرونده ، از آنجا که وکیل شاکی در مورخ 3/4/1399 طی لایحه ای که به شماره 718016 ثبت دفتر اندیکاتور و سپس ضم پرونده گردیده ، از شکایت خود به کلی صرف نظر نموده و با عنایت به اینکه تقاضای مذکور قبل از اعلام ختم دادرسی و صدور رای تقدیم این مرجع گردیده ، فلذا با اختیار حاصله از ماده 46 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، قرار سقوط شکایت را صادر و اعلام می گردد . این قرار وفق ماده 65 قانون مرقوم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود  ./27

دادرس شعبه چهل و پنجم دیوان عدالت اداری

محمد سهراب بیگ

این مطلب با موضوع نمونه قرار سقوط دعوی در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.