حقوق قانونی خریدار در فرض عدم امکان تحویل پارکینگ

عدم امکان تحویل پارکینگ در فرضی که شماره و مشخصات پارکینگ و اینکه پارکینگ مورد نظر،مزاحم است یا پارکینگ غیرمزاحم می باشد؛ مورد توافق قرار نگرفته است،موضوع یکی از سوالات مطروحه از اداره حقوقی قوه قضاییه بوده که ذیلاً عین استعلام و جوابیه درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 138/99/7 مورخ 18/06/1399در مورد عدم امکان تحویل پارکینگ

استعلام : احتراما حسب قراردادی شخصی متعهد به تحویل پارکینگ شده است و در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ نیز توافق نشده است ، با توجه به این که یکی از پارکینگ ها مزاحم است آیا اقدام به قرعه با لحاظ پارکینگ مزاحم می باشد یا این که پارکینگ موضوع تحویل باید الزاما غير مزاحم باشد ؟ لازم به ذکر است که در قرارداد اشاره ای به پارکینگ مزاحم یا غیر مزاحم نشده است .

پاسخ : در فرض سؤال که شخصی به تحویل پارکینگ متعهد شده و در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ توافق نشده است و یکی از پارکینگ ها مزاحم است ؛ اولاً ، در مقررات مربوط به شهرسازی عنوان « پارکینگ مزاحم » پیش بینی نشده است و پارکینگ مزاحم اصولا پارکینگ نیست ؛ چرا که مالک چنین پارکینگی متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات به نحو مطلق نیست و بر این اساس در تخصیص پارکینگ ها لحاظ نمی شود . ثانيا ، چنانچه بیع دیگر واحدهای آپارتمانی دارای تقدم و تأخر باشد ، پارکینگی برای آخرین بیع منعقده باقی نمی ماند و در واقع موضوع عقد این بیع ، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد غير مقدور بوده و مستند به بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده ۲۴۰ همین قانون و نیز مطابق قواعد عمومی ، خریدار اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت را دارد ؛ مگر آن که خریدار در زمان عقد به غير مقدور بودن انجام شرط و عدم قدرت بایع به تحویل پارکینگ اختصاصی آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ منتفی است . ثالثا ، در صورت عدم تقدم و تأخر معاملات ، مالکیت پارکینگ های موجود بدون لحاظ پارکینگ مزاحم ، به قید قرعه تعیین و با لحاظ بند فوق ، برای خریدار فاقد پارکینگ ، اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت باقی است.

این مطلب در خصوص عدم امکان تحویل پارکینگ توسط فروشنده تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.