شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده چیست؟

شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده

شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده بستگی زیادی بر کیفیت تنظیم و نحوه نوشتن متن قراردادهای خرید ملک دارد. بعد از احراز وجود حق فسخ بر اساس ماده یا مواد قانونی مرتبط و ناظر به حق فسخ فروشنده و در فرض عدم قبول فسخ قرارداد از ناحیه خریدار، تنظیم و ارسال اظهارنامه اولین اقدام حقوقی است؛در مورد این موضوع و اساساً تمامی اقدامات حقوقی و ملکی از نحوه نوشتن و تنظیم متن مبایعه نامه گرفته تا طرح صحیح و اصولی دعوی فسخ در دادگاه های حقوقی ،مشورت گرفتن از وکلای باتجربه در زمینه امور ملکی ضروری است.

مسائل مربوط به شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده در زیر به طور مختصر بیان می گردد:

فسخ به چه معناست؟

به زبان ساده،فسخ یعنی بر هم زدن یک طرفه قراداد توسط هر یک از طرفین.از این رو فسخ با اقاله (بر هم زدن توافقی قرارداد) و انفساخ( انحلال و بر هم خوردن خودبخودی و خودکار قرارداد به حکم قانون یا قرارداد) و بُطلان(وضعیتی که از اساس به دلیلی قانونی ،اساساً قراردادی موجودیت حقوقی نیافته است) متفاوت بوده و طبیعتاً شرایط تحقق و آثار هر یک از موارد بالا متفاوت می باشد. باید دانست فسخ مبایعه نامه در موارد بسیار زیادی به جهاتی که در زیر خواهد آمد،اساساً از نظر حقوقی امکان پذیر نیست. نحوه تنظیم و نوشتن متن قرارداد و شرایط مبایعه نامه تاثیر بی بدیلی در زمینه سازی برای فسخ قرارداد در مواردی دارد که فروشنده یا خریدار بواسطه انگیزه های معمولاً اقتصادی متمایل به اعلام آن است.

موارد فسخ قرارداد خرید ملک توسط فروشنده کدامند؟

مواد یا ماده قانونی مربوط به فسخ قرارداد چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در ماده 396 قانون مدنی موارد فسخ قرارداد برشمرده شده است. ولی باید دانست که همه موارد فسخ ذکر شده در این ماده قانونی از سوی فروشنده قابل اجرا نیستند و به عبارت دیگر موارد مذکور تنها مختص به مشتری می باشند. در قانون مدنی اصطلاح «خیار» که مترادف اختیار است برای ذکر موارد فسخ به کاربرده شده است که ریشه ای فقهی دارد.

آیا موارد فسخ قرارداد از طرف فروشنده قابل اسقاطند؟

شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده قابل اسقاط و انصراف هستند به این معنا که طرفین می توانند در مورد از بین بردن موارد فسخ قانونی ضمن قرارداد توافق نمایند. متاسفانه بسیاری از بنگاه های معاملات ملکی از درک مفاهیم حقوقی و فقهی مندرج در مبایعه نامه ها و اجاره نامه های چاپی ناتوانند. این معضل بعضاً باعث گرفتاری فروشنده و خریدار(در عقد بیع) و یا موجر و مستاجر در عقد اجاره می گردد. توضیح اینکه طبق ماده 448 قانون مدنی « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.» در نمونه قراردادهای چاپی عبارتی به این بیان درج شده است که «اسقاط کافه خیارات از طرفین به عمل آمد» این عبارت به معنای ساقط شدن موارد فسخ قرارداد توسط طرفین است. بنابراین خریدار یا فروشنده ای که ساقط شدن موارد فسخ قرارداد را به هر دلیلی به مصلحت و نفع خود نمی داند،بهتر است در موقع امضای قرارداد ،مبایعه نامه و قولنامه خواستار حذف این شرط گردد. از طرف دیگر ممکن است موارد فسخ قرارداد ساقط نشده باشد و حق فسخ باقی باشد ولی صاحب اختیار فسخ خواه فروشنده باشد یا خریدار بعد از تحقق مورد فسخ از آن انصراف دهد خواه صریحاً یا تلویحاً. این موضوعات از ظرافت های حقوقی خاصی برخوردارند که در دعوای تایید فسخ قرارداد و دعاوی مرتبط و متقابلی که معمولاً با خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع مطرح می گردند،اثر تعیین کننده دارند.

شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده چیست و چگونه اِعمال می گردد؟

شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده از ابتدای اتعقاد قرارداد یا مبایعه نامه تا زمان فسخ قرارداد می توان به ترتیب زیر ارائه نمود:
1-4 موارد فسخ در قرارداد ساقط نشده باشند.
2-4 بعد از تحقق حق فسخ،صاحب اختیار فسخ از فسخ انصراف نداده باشد.
3-4 صاحب حق فسخ که در اینجا منظور فروشنده است به وسیله ای که بهترین آن ارسال اظهارنامه با اعلام فسخ قرارداد است اراده خود را به خریدار اعلام نماید.
4-4 در نهایت در فرض اینکه طرف قرارداد (در اینجا خریدار) از قبول فسخ خودداری نماید راهکار حقوقی و قضایی طرح دعوی فسخ مبایعه نامه یا قرارداد در دادگاه صلاحیت دار حقوقی است.

در این خصوص نظریه مشورتی مرتبطی صادر شده که در ذیلاً درج می گردد:

نظریه مشورتی مرتبطی از اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره صادر شده که جهت اطلاع کابران در زیر درج می گردد:
اولاً، بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می‌شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط‌له، عقد منحل می‌شود.

ثانیاً، اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط‌له بر فسخ برای تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفاً از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط‌له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعوای دیگری باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعوای یادشده فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله است.

ثالثاً، اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیش‌بینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آن‌که به حکم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاری اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی که تابع احکام مقرر در ماده 33 و تبصره 2 ماده 35 این قانون است.( نظریه مشرتی شماره 1160/1400/7 مورخ 1400/12/3)

شایان ذکر است در دعاوی ملکی دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. با توجه به آنچه بیان شد و با توجه به اینکه مفاهیم و اصلاحات حقوقی دارای آثار نظری و عملی هستند که بعضاً خریدار و فروشنده در عقد بیع و در موقع نوشتن و امضای قرارداد کمتر بدان توجه می نمایند و در مرحله بعد چنانچه هر یک از طرفین قصد بر هم زدن عقد را به استناد موارد فسخ قانونی متقاضی باشد،ترتیب انجام این موضوع نیز در تصمیمی که دادگاه اتخاذ می نماید؛ تاثیر غیرقابل انکاری دارد.النهایه بهتر است در هر مورد از راهنمایی وکیل متخصص در امور ملکی بهره ببرید. این مطلب با موضوع فسخ مبایعه نامه،قرارداد و قولنامه و اثر کیفیت تنظیم و نوشتن متن مبایعه نامه در بقاء یا زوال موارد فسخ قرارداد و نیز شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده تنظیم گردیده است.

68 دیدگاه. Leave new

 • منصور
  2022-04-30 15:38

  یه سوال
  میشه بدلیل برگشت دادن یدونه چک معامله را فسخ کرد با وجود این مطلب
  درمبایعه نامه نوشته شده معامله فسخ میشود
  ولی فروشنده هم ساختمان راتموم نکرده
  اگه فسخ میشه پول داده شده چطوری عودت داده میشه ؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-04-30 19:16

   درود
   سوال مبهم هست و نیازمند صرف وقت و پرداخت هزینه مشاوره
   ولیکن به طور خلاصه اگه شرط شده که در صورت برگشت خوردن چک، طرف مقابل میتونه قرارداد رو فسخ کنه یا قرارداد منفسخ است،هر دو شرط معتبره.
   مگر اینکه در قرارداد بیان شده باشه که کارسازی وجه چک،منوط به ایفا تعهد طرف مقابل هست.

   پاسخ
  • ملودی
   2022-12-25 19:20

   با عرض سلام. پدر من یک باغ پدری داشته که بعد از اصرارهای زیاد خریدار یک قولنامه ای مبنی بر جابه جایی این باغ با یک مغازه نیمه ساخت میکنه و این قولنامه از طرف جانبین امضا میشه. اما هیچ پولی جابه جا نمیشه و فردای روز نوشتن قولنامه پدر بنده منصرف میشه و به طرف مقابل با پیامک و تماس اعلام میکنه که منصرف شده ولی طرف مقابل اعتنایی نکرده و بدون اجازه همون روز باغ رو تصاحب کرده و اقدام به قطع بعضی درختان و ساخت دیوار داخل باغ میکنه در صورتی که هنوز هم بعد از گذشت ٢ ماه از عقد قولنامه هیچ مغازه ای به پدرم انتقال داده نشده و پدرم با فروش باغ مخالف هست. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید پدرم چه راهی رو باید پیش بگیره و آیا میتونه باغ رو پس بگیره ؟؟

   پاسخ
   • مسعود فریدنی
    2023-02-05 00:01

    سلام.
    این موارد مشاوره محسوب و مستلزم پرداخت هزینه هست و فرصت مشاوره رایگان نیست با این حال بدون دلیل قانونی و قراردادی و به صرف پشیمانی نمی توان قرارداد را فسخ نمود.ظاهراً ماهیت قرارداد، معاوضه هست و باید دید در صورت عدم اسقاط خیارات، راهی به عنوان استفاده از خیار غبن یا دیگر موارد هست یا خیر

    پاسخ
  • محمدتقی اصغری
   2023-02-08 19:30

   سلام ۳۳۰۰ سهم شرکت رو فروختم به ۵ تا چک ۳ میلیارد تومنی از ۱۴۰۱٫۷٫۲۰ تا برج ۱۱ که هر چک بابت ۶۶۰ سهم میباشدو فقط چک برج ۷ و ۸ رو پاس کرده و همچنین نوشته هر چک پاس نشد خریدار روزی ۵ میلیون تومن باید جریمه بده و جریمه برج ۷ و ۸ رو هم داده ولی چکهای برج ۹ و ۱۰ و ۱۱ رو پاس نمیکنه
   من چطور میتونم ۳ تا ۶۶۰ سهم رو که نمیده رو فسخ کنم و به نامش نکنم؟

   پاسخ
   • مسعود فریدنی
    2023-09-18 01:37

    درود
    با توجه به صورت مساله، شرط فسخی پیش بینی نشده و صرفاً می توانید روی چک و جریمه تعیینی اقدام نمایید.

    پاسخ
 • نبی پور
  2022-05-13 12:11

  تورو خدا جوابمو بدین تو روخدا
  پدر من وعمو شریکی یه زنین سی سال پیش خریدن که سهم پد من صد متر وعمو نهصد متر است مه پدرم فوت کرده ما هم ۸فرزند هستیم الان پسر عموم ازما اون ملک خریدن به صورت دستی نوشتیم امضای هم ک ردیم
  تماهخاهر برادر هم راضین ولی من میدونم اون زمین خیلی بشتر از اینها میارزه بعد بعد سه هفته هنز پولم بهمون نداده چی کنم مه قرارداد بهم بزنم تا دیروز هم امضا پکرده بود خودش ولی برادر نامردم دیروز برده پسرعموم هم امضا کنه

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-05-14 19:03

   سلام
   به متن فرارداد بستگی داره ولی اگه شرایط فسخ باشه و موارد فسخ(خیارات) بویژه حق فسخ به استناد زیان (غبن) ساقط نشده باشه، راهکار معمول،ارسال اظهارنامه مبنی بر اعلام فسخ و در صورت عدم قبول فسخ توسط طرف مقابل، طرح دعوی تایید فسخ هست.

   پاسخ
 • مریم
  2022-05-17 23:28

  سلام هشت ساله سرقفلی مغازه دارم و مغازه در تصرف منه جدیدا مالک اومده با من مبایعه نامه تنظیم کرده که مالکیت رو بمن بفروشه ،شش ماه گذشته و ده روز از زمان تنظیم سند هم گذشته فروشنده در محضر حاضر نشده و ادعا میکنه که اون هشت سالی که سرقفل دار بودم مغازه رو بدون اجازه اون اجاره دادم واسه همین اظهارنامه داده و ادعای فسخ مبایعه نامه رو داره ، میتونه با این ادعا فسخ کنه ؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-05-18 08:43

   سلام
   خیر

   پاسخ
   • یاسر
    2022-12-21 05:31

    سلام ملکی رو معامله کردم در مقام فروشنده و مبلغ ۵۰۰میلیون فسخ نوشتم
    ۳ماه هم مهلت انتقال سند داشتم بدلیل مشکلات اداری ملک نتونستم انتقال سند بدم الان میتونم با پرداخت ۵۰۰تومن فسخ و برگشت اصل بود یکطرفه معامله رو فسخ کنم

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2023-01-21 10:53

     سلام این موارد مشاوره محسوب میشه بهتره با ارائه مدارک از وکیل مشورت بگیرید.
     متن شرط مهم هست و معمولاً چنین شروطی به عنوان پشیمان کرد و … شبهه باطل و مبطل عقد بودن دارندواز این جهت که مدت ندارند و شرط فسخ بدون مدت هم باطل هست و هم موجب ابطال عقد.مگر اینکه انتهای مدت رو فرضاً تاریخ تنظیم سند تلقی کنند.

     پاسخ
 • سوسن فیضی
  2022-05-20 01:42

  سلام ملکی پیش فروش کردم رفتم تامین دلیل گرفتم برای کامل نشدن آپارتمان حالا فروشنده رفته بعد دوسال شکایت کرده شما پول زمان گچ خاک را تحویل ندادید بااین که ما پول را به بنگاه تحویل و امضا گرفتیم آیا می تواند با خیار فسخ قرار داد را فسخ کند

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-05-22 00:16

   سلام
   گویا منظور شما پیش خرید هست، باید قرارداد تنظیمی رو دید و مطالعه کرد که آیا در این باره شرط فسخی هست یا خیر و از طرفی مسئول بنگاه، از قِبل طرف مقابل، ماذون در دریافت وجه هست یا خیر و …

   پاسخ
  • سروش
   2023-01-05 04:00

   سلام بنده ملکی رو خریدم و پس از امضا قرارداد فروشنده با توجه به دلایل شخصی گفتند که شما ۳ روز دیگه پول نقد بیار و در لحظه عقد قرارداد مبلغی پرداخت نشد و مدت ۳ روز هم قید نشده … الان که بخشی از پول رو با سختی به صورت نقد بردم ، ایشون میگن ملک گرون شده و چون هنوز پولی‌ پرداخت نشده پس قرارداد جاری نشده و به خودی خود فسخ میشه !!! ایا این حقیقت داره ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید…

   پاسخ
   • مسعود فریدنی
    2023-02-16 00:13

    سلام -این موارد،مشاوره محسوب و مستلزم پرداخت هزینه هست به صلاحه که با ارائه مدارک به وکیل و پرداخت مختصر هزینه مشاوره کامل بگیرید.
    با این حال قرارداد به خودی خود فسخ نمیسه و به فرض وجود حق فسخ با اعلام اراده فروشنده میسر هست.احتمالا اقدامات فروشنده به صورت برنامه ریزی شده و با اطلاع از ماده 402 قانون مدنی انجام شده.ماده قانونی یاد شده تصریح می دارد: هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ‌ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.

    پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  سال ۹۸ ماشینمو به قیمت ۳۵ میلیون فروختم ، خریدار ۲۵ میلیون نقد و قرار شد مابقی رو تو دو تا چک تو دو ماه بعد بهم بده ، اما هیچکدوم از چک ها پاس نشد و اون مبلغ ۱۰ میلیون باقی مونده هم تا اواسط سال ۹۹ به صورت خورد خورد پرداخت شد … میخواستم ببینم الان بنده شرایط فسخ قرارداد رو دارم یا نه ،،، نه تعویض پلاک انجام شده و نه سند به نام خریدار زده شده بعد گذشته ۳ سال
  اگر انجام فسخ ممکنه ،،، از چه راهی باید اقدام کنم ؟؟؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
   2022-06-12 22:56

   سلام
   اگر شرط فسخ یا انفساخی در قرارداد بابت پاس نشدن چک ها،درج نشده باشد،راهی برای فسخ متصور نیست.تنها می توان در مورد مطالبه وجه چک ها و خسارت تاخیر تادیه انها اقدام نمود.

   پاسخ
 • محمدرضا جعفری
  2022-06-18 01:46

  سلام وقت بخیر
  ما ملکی و معامله کردیم وداخلش شرط شده در قبال پاس نشدن چک معامله فخس می‌باشد ما چک رو پاس نکردیم ولی بیشتر مبلغ چک رو به حساب فروشنده واریز کردیم ایشان قادر به فخس کردن هست؟؟

  پاسخ
 • سوال داشتم اگر شخصی ملکی را قولنامه نوشته شده باشد که مبلغ دویست میلیون در قبال ملک نقدا پرداخت گردیده است ولی نتواند دلیلی برای اثبات پرداخت کردن پول بیاورد ایا قولنامه یا ملک خریداری شده میتوان فسخ کرد ممنون میشوم کمکم کنید باتشکر

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-07-03 20:02

   سلام
   اگر حق بر هم زدن قرارداد به استناد تاخیر در پرداخت ثمن (بهای مورد معامله) ساقط نشده باشه و برای پرداخت ثمن، زمان معین نشده باشه، می توان فسخ رو اعلام و اگر طرف قبول نکرد ،دادخواست تایید فسخ داد…جزییات زیادی داره این موضوع که فرصت نوشتن همه اونها نیست و بهتره مشاوره جامعی بگیرید.

   پاسخ
 • مرضیه
  2022-07-18 16:14

  سلام من ملکم رو به یک فرد افغانستانی که شناسنامه نداشت وبا پاسپورت خرید کرد وحتی مبلغ پول دربانک را بنام کس دیگه واریز ردفروختم وبعداز ۵روز بااصرار من معامله فسخ ویک چهارم مبلغ داده شده بود که همان روز برگرداندم ونوشته گرفتم اما مبلغ ۳۰میلیون واقلی بود که بنگاه گفت توافق کنید.
  یک کاغذ مبایعه نامه دست بنگاه داریم که نداده.
  حالا بعداز یک هفته خریدار قصد شکایت دارد و۳۰میلیون را میخواهد چه کار کنیم.

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-07-20 23:21

   سلام
   متاسفانه فرصت مشاوره رایگان نیست.مشاوره ها با پرداخت هزینه انجام می شود.

   پاسخ
  • داود
   2024-03-02 23:43

   سلام بنده خانه ای دارم که برادر خانم من با کپی خونه من رفته مشاور املاک دوستش کد رهگیری گرفته با تهدید از من امضا ه گرفت نه کد رهگیری به من دادن ونه مباینامه نوشتن دادن ونه پول به من دادن تمام مدارک اصلی دست من است ایا امکان فسخ هست

   پاسخ
   • مسعود فریدنی
    2024-04-12 16:25

    درود بر شما
    دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع ببینم.
    اگر واقعاً معامله حقیقی در میان نبوده و آن طور که می فرمایید به اجبار بوده است و در عین حال هیچ سند اصلی در اختیار ایشان و بنگاهی نیست و ادعایی مطرح کردند منکر فتوکپی ها شوید،دعوایشان رد می شود.

    پاسخ
 • سلام …من سرقفلی مغازه ای را خریده ام که در قرارداد نوشته شده چنانچه خریدار از هر یک از تعهداتش تخلف و تخطی کند فروشنده حق فسخ خواهد داشت …حال فروشنده یکی از چک ها رو که مبلغ آن را قبل از موعد چک دریافت کرده برگشت زده که با طرح دعوی آن را مسترد کرده ام آیا میتواند قرارداد را فسخ کند؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-08-07 19:08

   سلام
   نیاز به توضیح بیشتر می باشد با این حال طبق شرحی که دادید با وجود صدور رای به استرداد چک به شما، فسخ قرارداد به این استناد میسر نیست چرا که به گفته شما، وجه چک قبلاً توسط شما پرداخت شده است.

   پاسخ
   • حسین
    2023-01-17 18:27

    سلام من یه واحد اپارتمان خریدم الان تو اخرین قسمتم که میخوام 300میلیون بدم ولی 150میلیون دارم به فروشنده هم گفتم 10روز مهلت بده ولی اون قبول نمی کنه میگه همون روز ندی فسخ میکنم ایا امکان فسخ رو داره یا ن حتی نمیاد خونه رو تحویل بده ممنون میشم راهنماییم کنین حتی سود تاخیرم 300 هزار تومن نوشتیم

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2023-03-01 00:14

     درود
     در صورتی که تاخیر در پرداخت اقساط به موجب شروط ضمن مبایعه نامه به فروشنده حق فسخ را داده باشد یا شرط شده باشد که با تاخیر در پرداخت اقساط، قرارداد، منفسخ است،طرف مقابل می تواند دعاوی فسخ یا انفساخ مطرح نماید و قاعدتاً رای خواهد گرفت و الا قرارداد پابرجاست و شما بابت مبالغ پرداخت نشده به فروشنده بدهکار باقی خواهید ماند و اگر شرط خسارت هم شده باشد، فروشنده می تواند در این باره نیز علیه شما اقدام نماید.

     پاسخ
 • مهدی
  2022-08-23 22:04

  سلام
  زمینی خریدم که پول اونرووج نقد پرداخت کردم قولنامه نوشتیم فروشندگان با رضایت کامل اثر انگشت زدن ودر آن نوشته شده ک غیر قابل فسخ میباشد فروشندگان هیچ اختیاری از زمین ندارن وخریدار آن را تصاحب شد حالا بعد ده روز فروشنده ادعا داره زمینو پس بدم هزار جور حرف میاره
  میخاستم تکلیف رو بدونم برم شکایت ۱۰روزه مزاحم من هستن

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-08-28 09:19

   سلام-سوال،کلی و پاسخ هم مفصل هست -به طور خلاصه عرض می شود چون مشاوره ها با پرداخت هزینه هست:
   انحلال و فسخ قرارداد، بر خلاف اصل هست و نیاز به دلیل دارد و فروشنده بدون دلیل قانونی و قراردادی، نمی تواند رای به تایید فسخ بگیرد.اگر مزاحم تصرفات شما شده اند، حسب مورد می توانید یکی از دعاوی رفع تصرف عدوانی، خلع ید و یا تصرف عدوانی را به صورت کیفری مطرح نمایید.

   پاسخ
 • ناصر
  2022-09-07 14:28

  سلام زمینی توسط رای انتقال اجرایی داشت بنام ما میخورد مااز جای دقیق زمین اطلاع نداشتیم بعداز گرفتن نقشه هوایی ومراجعه به زمین دیدیم زمین راتصرف وداخلش بنا ساختن وقتی با شخص متصرف صحبت کردیم حاضر به خرید زمین شد به ترتیبی که سند صلح براش بزنیم روزمحضر متوجه شدیم امکان صلح وجود نداره واول باید بنام خودمون بشه بعد از مراجعه برای امر انتقال متوجه شدیم زمین جز منابع ملی هست وخریدار اطلاع داشت وزیر مبایعه نامه کلیه مسئولیت رو پذیرفت
  حالا که زمین عملا قابل انتقال نیست با خریدار تماس گرفتیم وپافشاری در انتقال داره چطور میشه فسخ کنیم وبیعانه شو برگردانیم وایا حق فسخ به خریدار تعلق میگیره

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-09-11 22:16

   سلام بر شما
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه و مطالعه مدارک هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
 • شهبازی
  2022-09-09 22:24

  سلام من ملکی را فر وختم الان خریدار پول را پرداخت نکرده ۲۰ روز از وقت پرداخت هم گذشته من می خوام برم برای فسق اقدام کنم آیا می توانم
  چجور می توانم مشاوره بگیرم از شما

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-09-11 22:25

   سلام بر شما
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
 • سلام
  یک واحد اپارتمان فروخته ام که خریدار به تعهد خود برای پرداخت ها عمل کرده اما متاسفانه سازنده بعد از ۵سال هنوز موفق به دریافت پایانکار نشده و پول ضمن سند برای من بی ارزش شده و باید کلی ضرر متحمل بشوم. در مبایعه نامه ذکر شده طرفین توافق کردند با پرداخت مبلغ ۵۰۰میلیون تومان مبایعه نامه فسخ شود…ایا ممکن هست فسخ کنم؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-09-11 22:54

   سلام بر شما
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
 • محمد
  2022-09-25 14:25

  درود بر شما
  آپارتمانی را بصورت شرایط نقدی و چک خریداری کردم. فروشنده یک نفر و خریدار دو نفر هست.
  من بعنوان خریدار بصورت توافقی فسخ کردم و لاشه چک را تحویل گرفتم و امضا کردم ولی شریکم فسخ را قبول نکرد.
  فروشنده هم چک را تایید نکرده
  حالا نه خرید کامل شده و نه فسخ. لطفا راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-09-26 23:11

   سلام بر شما
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
  • سلام وقت بخیر بنده یه واحد آپارتمان خریداری با شرایط وتوافق فروشنده کردم وقولنامه کردم که حالا خانواده فروشنده مخالف هستند مبلغ ۱۵ درصد از کل مبلغ قرداد وبعلاوه ضرر زیان خریدار نوشته شده ایا فروشنده می‌تواند یکطرفه قرداد رو فسخ کند

   پاسخ
   • مسعود فریدنی
    2024-03-19 20:12

    درود
    دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
    تا قبل رویت و مطالعه قولنامه نمی توان نظر قطعی داد.
    15 درصد بابت ضرر و زیان هم اگر با همین عبارت باشد، صراحتی بر ایجاد حق فسخ ندارد ضمن آنکه ظاهراً مدت آن معین نیست و این شروط هم بنا بر نظری در رویه قضایی، برای تحکیم قرارداد است نه ایجاد حق فسخ. بعید می دانم به جایی برسند.

    پاسخ
 • نادری
  2022-10-28 19:41

  درود و وقت بخیر ، اگر در قولنامه فروش زمین نوشته شده باشد که انتقال سند به شرط وصول چک در تاریخ مقرر ، ولی خریدار چک را وصول نکند آیا فروشنده میتواند قولنامه را فسخ کند؟ سپاسگزارم از اینکه جواب می دهید.

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-10-29 23:11

   سلام
   شرح موضوع، مبهم هست ولی به نظر مفاد توافق، صراحتی در ایجاد حق فسخ یا انفساخ ندارد.

   پاسخ
   • قرباني
    2023-01-02 01:04

    سلام ي سوال داشتم از خدمتتون. اگر ماشيني توسط ايران خودرو خريداري شود اما هيچ شرايط فسخي نزاشته باشن و اينكه فقط گفته باشن چك تا 24 ساعت ب حساب ميخوابد . اگر انجام نشود أين شرايط، ميشود ك فروشنده قرارداد رو پس بگيره يا نه؟ برگه سبز دست فروشنده است و فعلا بنام نخورده است فقط قلنامه شده است

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2023-02-11 00:45

     سلام
     اصل بر لزوم و عدم انحلال هست لذا قرارداد معتبره.

     پاسخ
 • رضا کرمپور
  2022-12-05 18:55

  سلام ممنون از پاسخ گویی تان
  ما یک خونه خریدیم در قول نامه قید کردیم که خونه را باید رهن بدهیم تا باقی پول را بدهیم روز قرار داد هم کلید را به ما نداد دوهفته پس از قول نامه کلید خانه را داد

  و قبل از موعد مقرر فروشنده یک قفل روی در زد و هر بار مستاجر بردیم نمی آمد تا مستاجر خانه را بازدید کند
  الان هم گفته میخوام معامله را فسخ کنم

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-01-14 22:09

   درود بر شما.
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و قاعدتاً می بایست هزینه مشاوره پرداخت بشه چون واقعاً فرصت مشاوره رایگان نیست.ولی به طور خلاصه:
   به فرض که قانوناً یا طبق قرارداد برای فروشنده حق فسخی باشه، چون اقدام او باعث اجاره نرفتن ملک شده، نمیتونه از پیامد عدم همکاری خودش استفاده کند.(قاعده اقدام)

   پاسخ
 • سلام من زمینی را از دوستم خریداری کردم و پولش را کامل دادم، بعدا متوجه شدم (معامله ماقبل ما) که ایشان خریدار بودند با فروشنده با توافق بینشان فسخ شده است. ولی زمانی که بنده معامله کردم و پول دادم هنوز فروشنامه این ها معتبر بود.
  الان تکلیف زمین چیه این ملک به من میرسه یا با فسخ معامله اونها معامله منم رو هواست؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-02-10 23:48

   درود
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه- به طور خلاصه چون اقاله معامله قبلی، بعد از قرارداد شما واقع شده،قرارداد شما معتبره، نگران نباشد-با انتقال ملک به شما، مالکیتی برای ایادی قبل باقی نمونده که بخواهند در مورد اون ملک تصمیم و توافقی بگیرند.

   پاسخ
  • محسن
   2023-11-28 09:03

   سلام ملکی فروختم یک میلیارد خریدار 200ملیون پرداخت کرده قرار بوده یک ماشین هم بده تحویل نداده وبقیه پول رو بعد یک ماه پرداخت کنه پرداخت نکرده چندماه گذشته ولی در قولنامه درج نکردیم که فسخ بشه نوشتیم که یک ماه بعد پرداخت شود آیا من میتونم یک جانبه معامله فسخ کنم

   پاسخ
   • مسعود فریدنی
    2024-03-19 22:58

    درود
    دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
    خیر چون شرطی در قرارداد نیست.

    پاسخ
 • کمری
  2023-12-04 17:05

  سلام خسته نباشید من مدت دوسال ونیم است که یک ساختمان بمنراژ 200 من مسکونی دادم جهت ساخت مشارکت هنوز اقدام نکرده طرف مدت این دوسال داده است کرایه قرارداد مدت هیجده قید تومبایعه نامه کردیم ولی سند بنام سازنده انجام داده ولی تاریخ فسخ قید نشده آلام میخام فسخ قرارداد وابطال مبایعه نامه انجام دهم خواهشمند است راهنمایی فرمایید چکار کنم بخدا زندگی سی سال برای این زحمت کشیدم

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-12-08 00:47

   سلام
   سوالتون رو خوب مطرح نکردین من متوجه نشدم
   باید قرارداد دید و بعد نظر داد
   اما به نظرم اگر مدت اجرای تعهد، 18 ماه تعیین شده و تعهد انجام نشده است میتوان دعوی تایید انفساخ مطرح کرد ( موضوع قابل بحث هست)

   پاسخ
   • با سلام. اگر خریدار یک زمین بعد از مدتی و بعد از پرداخت ثمن درج شده در مبایعه نامه از خرید آن زمین پشیمان شده و در پشت همان مبایعه نامه متنی رو بنویسد که با هماهنگی ایشان فروشنده قبلی اجازه فروش مجدد آن زمین را دارد و تمام پول قرارداد به ایشان برگردانده شود، آیا این فسخ قرارداد حساب میشود؟ فروشنده قبلی هم زمین را فروخته ولی پول را به ایشان بر نگردانده و در دادگاه گفته که پول ایشان را قسطی بر می‌گرداند. آیا مبایعه نامه اولی فسخ شده حساب میشود؟ تشکر

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2024-04-12 16:42

     درود بر شما
     دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع ببینم.
     به نظرم قرارداد اقاله شده است.و حسب توافق بعدی می بایست ثمن حاصل از فروش به غیر به خریدار اول پرداخت گردد.

     پاسخ
 • سهیلا
  2023-12-25 13:08

  سلام خانه ای را خریداری کردم و قرار شد که در مهلت ده روز بیاید سند بزندولی همچنان نه سند زده ونه ملک را تحویل میدهد حالا بعد از گذشت چند ماه می خواستم راهنمایی ام کنید فروشنده فسخ معامله را دارد ،ومی گویید مغمون شده ام و خانه ام را ارزان فروختم ،در صورتی که در مبایعه نامه ذکر کرد که ملک را حدی به حدی وطرفین هیچ گونه حق اعتراضی را ندارند ،

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-03-20 00:00

   درود
   دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
   اگر عبارت، طرفین هیچ گونه حق اعتراضی را ندارند به منظور ساقط کردن موارد فسخ قانونی (خیارات) مثل فسخ به استناد مغبون شدن باشد، به جهت ساقط شدن حق فسخ، نمی تواند فسخ نماید به طور کلی قابل بحث هست ولی از مضمون این شرط می توان این طور دفاع کرد که طرف مقابل آگاهانه و با علم به قیمت واقعی تن به معامله داده فلذا فسخ به دلیل مغبون شدن معنایی ندارد.

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب
  در پرونده خرید یک دستگاه که در پس از پرداخت پیش پرداخت قرار بود یک ماهه تحویل داده شود ولی بعد از گذشت 5 ماه تحویل نداده اند چک تضمین فروشنده رو برگشت زدیم ولی پول رو برداشت نکردیم و بقیه چک ها رو هم که زمانشون دو ماه بعد از تاریخ تحویل بود پاس نکردیم. آیا طرف مقابل می تواند به دلیل پاس نشدن چک ها و برگشت زدن چک تضمین نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید؟
  عدم ایفای تعهد ابتدا از طرف فروشنده بوده است و ما در مقابل از حق حبس خود استفاده کرده و از پرداخت مابقی چک ها خودداری کردیم و چک تضمین فروشنده رو برگشت زدیم

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-03-20 17:24

   درود
   دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
   در صورتی که شرط فسخ یا فاسخ در قبال برگشت خوردن چک ها درج نشده باشد نمی توانند فسخ یا حکم انفساخ بگیرند. حتی در صورت شرط هم می توان به حق حبس و لزوم ایفای تعهد از جانب مشروط له استناد نمود.

   پاسخ
 • امیر
  2024-02-26 01:06

  سلام‌ من اپارتمان. پیش فروش کردم. و الان نزدیک به ۱سال که از زمان تحویلم میگذره چون قیمت مصالح. خیلی زیاد نتونستم کار کنم و تحویل بدم ولی شرط فسخی در قولنامه که در بنگاه نوشتیم. ننوشتیم ولی قیمت. از. پارسال تا الان سه برابر شده چجوری میتونم فسخ کنم قرار داد و پولشون با مبلغ. ضرر زیان بهشون پرداخت کنم. ایا اصلا. فسخ میشع معامله. البته که سند ملک به نام پدرم هست. ولی. ساختش با من بوده که پول برا ساخت. میخواستم به کار ببرم

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-04-12 16:14

   سلام
   با توجه به شرح مساله، امکان فسخ نیست.

   پاسخ
 • آرمان
  2024-05-21 00:42

  با عرض سلام و عرض خسته نباشید 🙏🏻
  ی ماشین فروختم.پیش پرداخت رو گرفتم،داخل قرارداد مقرر شده خریدار همزمان با پرداخت نهایی ماشین رو تحویل بدم.ماشین در امانت فروشنده هست.پس از گذشت ۱۰ روز از موعد پرداخت نهایی گذشته و خریدار پرداخت نهایی رو انجام نمیده.حق فسخ از طرف فروشنده هم داخل قولنامه ذکر شده
  اقدامات اولیه حق فسخ چی هست؟؟چطوری باید اقدام کنم و ب کجا مراجعه کنم
  ممنون میشم راهنمایی کنید🙏🏻

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-05-28 22:51

   سلام
   ارسال اظهارنامه صحیح از طریق دفتر خدمات قضایی و در صورت عدم توجه طرف مقابل، طرح دعوی تایید فسخ.
   از خدمات وکلا به صورت حضوری استفاده نمایید تا قبل از ملاحظه مستندات نمی توان راهنمایی درستی انجام داد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.