تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی : شرایط و ضمانت اجراها

تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی علی الاصول تفاوت چندانی با تغییر کاربری اراضی زراعی،باغ ها و به طور کلی کشاورزی به سایر کاربری ها مانند صنعتی و کارگاهی ندارد.

طبق روالی که در پیش گرفته ایم،مسائل را در قالب طرح پرسش و ارائه پاسخ پی می گیریم.

پرسش های اصلی موضوع تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی

سوالات از این قرارند:

زمین های کشاورزی کدام محدوده مورد سوال است؟

زمین های کشاورزی تنها شامل زمین های زراعی و باغ های خارج از محدوده و حریم شهر نیستند بلکه به طور کلی زمین کشاورزی در یکی از محدوده های زیر واقع شده است.

-زمین های کشاورزی واقع در محدوده شهر

-زمین های کشاورزی واقع در حریم شهر

-زمین های کشاورزی واقع در محدوده روستا

زمین های کشاورزی خارج از محدوده ها بالا ( که بیشتر اراضی کشاورزی جزو این دسته می باشند)

آیا مالک مجاز است به صرف اراده و تصمیم شخصی،مبادرت به تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی نماید؟

پاسخ منفی است زیرا دوره استفاده دلخواهانه از اموال و بویژه املاک به سر آمده است و حقوق عمومی، محدودیت های فراوانی به حقوق مالکیت وارد نموده است.

در این باره علی الاصول برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی که خارج از محدوده شهر و خارج از محدوده طرح هادی روستا قرار دارند، بایستی به سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه مراجعه نمود و درخواست تغییر کاربری را به این مرجع تقدیم نمود.

برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی ( زراعی و باغ) واقع در حریم شهر، علاوه بر لزوم تایید کمیسیون تغییر کاربری موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، بایستی کمیسیون ماده پنج نیز تغییر کاربری را تجویز نماید.

برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهر نیز کمیسیون ماده 5 متولی انجام کار است.

تغییر کاربری اراضی داخل در محدوده روستای دارای طرح هادی ضمن مکاتبه با دهیاری و با واسطه دهیاری، توسط بنیاد مسکن رسیدگی می گردد.در مورد روستاهای فاقد طرح هادی نیز استانداری یا مراجع پایین تر از آن مانند بخشداری ( با تعیین استانداری) متولی رسیدگی به درخواست تغییر کاربری می باشند.

هزینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

در مورد اراضی کشاورزی واقع در محدوده و حریم تا چند سال گذشته، اخذ عوارض تغییر کاربری، غیر قانونی اعلام شده بود ولیکن رویه سال های اخیر و در حال حاضر ( سال 1400) هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مجاز دانستن اخذ عوارض تغییر کاربری با تایید کمیسیون ماده پنج و بر اساس تعرفه عوارض سالیانه شوراهاست.

در این باره متاسفانه هیچ درصد و نرخ معینی وجود ندارد و بسیاری از مالکین، از هزینه بالای تغییر کاربری اراضی کشاورزی واقع در این محدوده گلایه می نمایند.

در خصوص اراضی کشاورزی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز مستند به ماده دو قانون اخیر: در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و‌باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

در مورد اراضی کشاورزی داخل در بافت و محدوده روستاها نیز عملاً دهیاری ها و شوراها هزینه هایی از مردم دریافت می نمایند که در اینجا نیز شوربختانه بی نظمی ها و بعضاً سوء استفاده هایی ملاحظه می گردد.

رای وحدت رویه در خصوص تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی

در تبصره یک ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آمده است: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداری ها، مرغداری ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.

بین دادگاه ها در مورد اینکه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار؛ مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ هاست یا خیر، اختلاف پیش آمد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رأي وحدت‌ رويه شماره 724 – 1391/1/22 اعلام نمود که تغییر کاربری ای که بدون مجوز باشد، مشمول عنوان مجرمانه است.دادنامه مذکور به قرار زیر است:

تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.

مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغييركاربري كرده‌اند دلالت نمي‌نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاه‌ها و ديوان‌ عالي كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

ضمانت اجرا و عواقب تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی بدون دریافت مجوز

در حال حاضر مستنداً به ماده 3 اصلاحی قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها: کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.

روشن است که تا قبل از وضع قانون یاد شده، تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی یا صنعتی و یا هر کاربری دیگر، فاقد ضمانت اجرای کیفری بوده است.هر چند کمیسیون ماده 99 به عنوان کمیسیون اداری در مورد ساخت و ساز های غیر مجاز خارج از حریم شهرها، رای به قلع یا اخذ جریمه صادر می نموده و می نماید.

اما در فاصله لازم الاجرا شدن قانون حفظ کاربری در سال 1374 تا زمان اصلاحیه سال 1385 قانون، ضمانت اجرای جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها، متفاوت از ماده سه اصلاحی فعلی قانون بوده است زیرا در ماده سه سابق می خوانیم:

مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیر مجاز،اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به‌پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه بربر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در‌صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از‌این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به

موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و‌بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.

بنابراین بهتر است برای اخذ نتایج بهتر در پرونده های کیفری راجع به این موضوع، از وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی بهره گرفته شود.

در موارد بسیاری نیز در عین حال که جهاد کشاورزی با شکایت کیفری در اجرای قانون حفظ کاربری اقدام می نماید کمیسیون ماده 100 ( در مورد اراضی واقع در حریم شهر) و کمیسیون ماده 99 (در مورد اراضی خارج از حریم) نیز پرونده هایی را بابت تخلفات ساختمانی علیه فرد متخلف تشکیل می دهند.

در مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی ( زراعی و یا باغ) به مسکونی نیز که در محدوده شهر یا حریم شهر هستند، کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی است.

فرآیند و مدارک لازم برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

همچنین مطابق دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم (موضوع تبصره ۲ ماده ۳ مصوبه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیأت محترم وزیران) فرآیند رسیدگی به درخواست و ترتیب بررسی مدارک به ترتیب زیر معین شده است:

الف) چگونگی دریافت تقاضای تغییر کاربری اشخاص حقیقی و حقوقی و نحوه رسیدگی به آن:

۱-اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست تغییر کاربری خود را به همراه مدارک ذیل براساس فرم‎های ابلاغی پیوست به دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک، تقدیم می‎نمایند.

۱-۱    سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم الایام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره‎برداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه (قاعده ید) متقاضی را تأیید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده و تصرفات بلامنازع و بلامعارض باشد، مالک تلقی می‎شود.

تبصره ۱: در خصوص اراضی وقفی، اخذ نظریه متولی موقوفه الزامی می‎باشد.

تبصره۲: اراضی منابع ملی و دولتی که بدون مجوز تصرف و تبدیل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعیین تکلیف توسط مراجع قانونی ذیربط، قابل طرح در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نمی‎باشد.

۱-۲- موافقت اصولی یا جواز تاسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صادر می‎شود.

۱-۳- نقشه عرصه محل اجرای طرح با مشخص بودن عوارض طبیعی و نقاط ثابت جهت تطبیق محل وقوع ملک در طبیعت.

۲- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درخواست تغییر کاربری را جهت انجام بررسی‎های اولیه اعم از مطابقت مدارک منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخیص زارعی و یا باغ بودن اراضی برابر مقررات موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی به کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهاد کشاورزی ارجاع می‎نماید و پس از وصول نظریه مذکور مبنی بر زارعی و باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی اقدام و پرونده متشکله را به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

تبصره: چنانچه نظریه کارشناس یا کارشناسان منتخب بر غیر زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر باشد درخواست متقاضی منضم به نظریه مذکور بدون اخذ استعلامات به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا به شرح ذیل اقدام گردد:

الف) چنانچه نظریه غیر زارعی و باغی بودن مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ کاربری و اصلاحیه آن از طریق دبیرخانه کمیسیون به مرجع استعلام کننده یا متقاضی اعلام می‎گردد.

ب) چنانچه نظریه غیر زارعی و باغی بودن، مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نباشد، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده ۳ آئین نامه اجرایی را انجام دهد.

۳- پرونده‎های واصله از مدیریت جهاد کشاورزی پس از تکمیل در دبیرخانه کمیسیون و دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبیرخانه کمیسیون به عنوان زمان مصرحه در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها تلقی می‎گردد و در صورت نقص و دعدم تکمیل مدارک مورد لزوم دبیر کمیسیون طی اخطاریه‎ای به متقاضی اعلام می‎نماید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

۴- در صورتی که متقاضی مدارک و مستندات موضوع بند ۱ را به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید دبیر کمیسیون می‎بایست در اجرای بند ۲ مراتب را به همراه مدارک و مستندات مربوطه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال تا پس از تکمیل پرونده و با رعایت نوبت و ظرف مدت ۲ ماده، موضوع در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

تبصره: اعضای کمیسیون موظفند علاوه بر محتویات پرونده تکمیلی، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده ۷ الحاقی قانون را در تشخیص ضرورت رعایت نمایند.

۵- دبیر کمیسیون که توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی انتخاب می‎شود،  موظف است به منظور تشکیل به موقع جلسات کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نسبت به ارسال دعوت نامه کتبی برای اعضاء اقدام و تصمیمات کمیسیون را در سوابق دبیرخانه ثبت و ضبط نمایند.

تبصره ۱: در صورت درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و یا براساس نوع طرح و تشخیص دبیر کمیسیون ضمن هماهنگی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی از نماینده دستگاه اجرایی ذیربط برای حضور در جلسه کمیسیون (بدون حق رأی) دعوت به عمل می‎آید.

تبصره ۲: ابلاغ تصمیمات کمیسیون و صدور مجوز ضرورت تغییر کاربری توسط دبیر کمیسیون صورت می‎پذیرد.

۶- ضوابط مربوط به تقویم و ارزیابی در قالب دستورالعمل جداگانه ‎ای ابلاغ می‎شود.

ارتباط با وکیل جهاد کشاورزی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

توضیحات اِجمالی مبحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به مسکونی بیان شد ولیکن روشن است که دعاوی و پرونده های مربوط به این مقوله گسترده و فنی، نیازمند کمک گرفتن از وکیل متخصص امور اراضی و املاک است.

دعاوی و پرونده های موضوع این مقاله عبارتند از: پرونده کیفری شکایت جهاد کشاورزی از مالکان و متصرفان اراضی کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها، شکایت از اقدامات و تصمیمات خودسرانه جهاد کشاورزی مبنی بر تخریب سازه ها بدون حکم قطعی دادگاه،اعتراض به رای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مبنی بر قبول یا رد درخواست تغییر کاربری، اعتراض به آرای کمیسیون های مواد 100 و 99 قانون شهرداری، اعتراض به مصوبات کمیسیون ماده پنج و اعتراض به تشخیص کاربری اراضی توسط سازمان جهاد کشاورزی مربوطه.

در خصوص امور و دعاوی بالا، به فرض توافق مالی با موکلین، حاضر به همکاری و تصدی دعاوی و پرونده های مربوطه می باشیم.( تلفن تماس : 09123978117 به نام مسعود فریدنی)

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

این مطلب در خصوص تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی تدوین گردیده است.

36 دیدگاه. Leave new

 • حجت غفوری
  2022-09-02 02:43

  ۵۱۵ متر زمین مزروعی واقع شده در طرح گسترش شهر وشهرک سازی واقع شده
  که دقیقا این زمین در وسط شهرک می‌باشد ،
  قدارسهم شهرداری حاصل از تغییر کاربری به مسکونی چقدر است ؟؟
  آیا قانون خاصی دارد این گونه تغییر کاربری ها؟؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-09-03 23:58

   بر اساس تعرفه عوارض سالیانه مصوب شورا معین می گردد، درصد قانونی ای ندارد.

   پاسخ
 • فرانک جارچی
  2022-09-06 12:39

  سلام وقت بخیر
  زمینی رو به متراژه ۳۰۰ متر در یکی از روستا های تبریز خریداری کردیم که برای انشعاب گاز به بنیاد مسکن نامه دادن بعد از نقشه کشی مهندس بنیاد مسکن زمین ما خارج از طرح هادی واقع شده البته قابل ذکر است که ما ۲۰ متر عقب کشی کردیم و مابقی رو کارگاه ساختیم الان نمی توانیم انشعاب گاز بگیریم باید از جهاد کاربری بگیریم بی زحمت راهنمایی فرمایید
  مجوز ساخت نداریم

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-09-06 19:03

   سلام-برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بایستی از سازمان جهاد کشاورزی مجوز بگیرید و الا علیه شما شکایت می نمایند.

   پاسخ
  • امید
   2022-09-21 01:24

   سلام ببخشید مزاحم وقتتون شدم من مقدار2000متر زمین کشاورزی کنارروستا دارم که تبدیلش کردم به باغ الان می‌خواهم باسنگ وگل وچوب یه کلبه درست کنم اصلا سیمانی به کارنبرم ممکن هست جهاد ایرادبگیرد؟ باتشکر

   پاسخ
   • مسعود فریدنی
    2022-09-26 22:58

    سلام
    تغییر کاربری محسوب میشه و مستلزم گرفتن مجوزه و الا با توجه به رویه غالب دادگاه ها صدور حکم محکومیت به نسبت برائت، محتمل تر هست.

    پاسخ
   • سجاد
    2022-11-04 14:34

    سلام ، در یک زمین کشاورزی که به باغ تبدیل شده و درخت توش هست ، بدون تغییر کاربری میشه یک منزل مثلا ۸۰ متری جهت نگهداری باغ داخلش ساخت؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2022-11-04 21:05

     سلام
     همون ساخت بنای 80 متر مربعی، تغییر کاربری هست و مستلزم گرفتن مجوز.

     پاسخ
    • سلام من یه زمین کشاورزی به متراژ ۵۰۰ متر دارم که طرف راست و پشت و چپ مسکونی فقط این زمین زراعی هست میشه تغییر کاربری گرفت ؟؟

     پاسخ
     • مسعود فریدنی
      2023-01-14 23:38

      درود بر شما.
      این موارد، مشاوره محسوب میشه و قاعدتاً می بایست هزینه مشاوره پرداخت بشه چون واقعاً فرصت مشاوره رایگان نیست.ولی به طور خلاصه:
      معمولاً به سختی با تغییر کاربری به مسکونی موافقت می نمایند.از طرفی باید مشخص بشه که مجاورین با تایید جهاد ساخت و ساز نموده اند یا بدون مجوز،اگر با مجوز ساخته اند،از این موضوع می توانید برای توجیه درخواست تغییر کاربری ابرازی به جهاد و در صورت صدور رای منفی کمیسیون، در دیوان عدالت اداری بهره ببرید.

 • سلام و عرض ادب .اگرشخصی بدون مجوز تغییرکاربری بده بعداز گذشت چه مدتی مشمول مرورزمان حبس مجازات تغییرکاربری میشه ومعاف از مجازات میشه ؟؟
  منظورماده ازتا۵۰۰مترمجوزتغییرکاربری میدن یعنی چی؟؟یعنی اگرباغ یازمین کشاورزی بیشتراز۵۰۰مترباشع مجوز تغییرکاربری نمیدن؟؟و
  اگرکسی توزمین ۱۵۰۰متری بدون مجوز تغییرکاربری بده آیا قابل مجازات حبسه یا فقط جریمه نقدی میده؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2022-11-17 18:20

   سلام بر شما.
   این موارد، مشاوره محسوب میشه و مستلزم پرداخت هزینه هست میبخشید که فرصت پاسخ دهی رایگان نیست.

   پاسخ
 • علیرضا
  2022-11-27 23:02

  باسلام اینکه گفته میشه تغییر کاربری اراضیزراعی برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰متر فقط برای یکبار برای کاربردهای ویژه مشمول پرداخت هزینه عوارض نیست یعنی چی؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-01-14 21:03

   درود بر شما
   تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها اصولاً مشمول پرداخت عوارض هست ولی مواردی که فرمودید استثنائاً مشمول پرداخت عوارض نمی شوند البته این معافیت، دلیل بر بی نیاز بودن از تاییدات سازمان جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری و سایر تشریفات نیست.
   مستند مورد نظر ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره اون هست که در زیر درج میشه:
   ماده ۲ – در مواردیکه به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و‌باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

   تبصره ۱ – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.

   پاسخ
 • علی اصغر
  2022-12-27 13:57

  سلام زمینی خریداری کردم که در بافت روستا قرار دارد به متراژ۸۰۰متر که در طرح هادی کاربری باغی دارد.ایا امکان تعقیر به مسکونی دارد

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-02-10 23:25

   درود – تصمیم گیری در این باره با بنیاد مسکن هست ولی اصولاً نمی توان این مرجع رو ملزم و مجبور به پذیرش درخواست تغییر کاربری نمود.

   پاسخ
 • باسلام
  زمینی به مساحت ۴۰ هکتار ۳۰ سال قبل توسط منابع طبیعی با کاربری بایر بیابانی به یکی از شرکت های تعاونی مسکن ادارات فروخته شده است وشرکت تعاونی هم بصورت سهامی زمین را به اعضا فروخته است الان برای تغییر کاربری نیار به پرداخت هزینه می باشد یا خیر

  پاسخ
 • سلام
  برای مجوز ساخت زمین ۱۵۰ متری که طبق طرح تفصیلی کاربری باغ و در محدوده خدمات شهری میباشد. برای تغییر کاربری و ساخت مسکن از کجا باید درخواست بدم ؟؟؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-02-16 00:16

   سلام
   پیشنهاد تغییر کاربری به شهرداری در قبال پرداخت هزینه تغییر کاربری- ولی شهرداری و به تعبیر صحیح تر، کمیسیون ماده 5 الزامی به پذیرش چنین درخواستی ندارند.

   پاسخ
 • محمدی
  2023-01-14 20:20

  سلام وقت بخیر
  زمین کشاورزی دارم تقریبا١٠٠٠متر که فقط یه دست نوشته وکالتی قدیمی دارم اگه بخوام سندتک برگ برا زمین کشاورزی بگیرم باید حتما دور زمین را دیوارکشی کنم تابهم سندبدن یا بدون دیوارکشی هم میشه سندثبتی بگیرم؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-02-24 22:05

   سلام بر شما

   تفکیک و افراز اراضی کشاورزی با محدودیت های قانونی مورد تصریح در قوانینی مانند قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مواجه هست با این بهتره به اداره ثبت محل مراجعه نمایید شاید با رعایت ماده یک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي بتوانید کاری از پیش ببرید.متن ماده اخیر به قرار زیره:
   به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نمي‌باشد، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده مي‌شود با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكـيل مي‌گردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌كند.
   الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
   ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك‌نفر از ورثه وي
   پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
   ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است.

   تبصره 1 ـ هيأت مكلف است حسب مورد از دستگاههاي ذي‌ربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند.

   تبصره 2 ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذي‌صلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز مي‌شود.

   تبصره 3 ـ تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيأت، معتبر است.

   ماده 2 ـ اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

   تبصره 1 ـ دبير هيأت مكلف است قبل از رسيدگي هيأت، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام نمايد و در صورتي كه ملك جزء اراضي موضوع اين ماده باشد مراتب را به‌طور كتبي به هيأت گزارش كند تا هيأت تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.

   تبصره 2 ـ هيأت مكلف است در هر پرونده‌اي كه سابقه ملي يا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را درباره اين ماده استعلام كند. وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند ظرف يك ‌ماه پس از وصول نامه هيأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هيأت به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.

   تبصره 3 ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (2) يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه‌ماه تا يك ‌سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

   پاسخ
 • محمدی
  2023-01-14 20:22

  سوال دیگه
  ازونجاکه زمین کشاورزی پیش روستاست خواستم تغییراراضی کشاورزی به مسکونی بدم گفتن هنوز توطرح هادی نیومدن ایا قانون جدیدی اومده که بشه پیگیری کنم تغییرکاربریش بدم

  پاسخ
 • دانیال
  2023-06-22 00:51

  با سلام ِدر تغییر کاربری زمین از زمین دیم کشاورزی به مسکونی به دعوت شهرداری در روستای که چند ساله شهر شدهِ اگر زمین کسی زیر 200 متر باشد بازهم 80درصد شهرداری عوارض میگیرد یا زمین کوچک عوارضش کمه.با تشکر

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-06-25 00:45

   درود
   میزان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و شرایط آن و اینکه مساحت ملک در تعیین میزان عوارض موثر است یا خیر، علی الاصول بر اساس تعرفه عوارض سالیانه تصویبی شورای شهر معین می گردد .

   پاسخ
 • سعید
  2023-11-28 13:06

  با درود و خسته نباشید
  بنده یک زمین 24000 متری که سند منگوله دار دارد و در سند هیچی نوشته نشده اما در استعلام کاربری زراعی هست متراژ 2000 متر اژ آن را خریداری نمودم ، خواستم بدونم چون در سند نوشته نشده آیا میتوانم بسازم؟

  و اینکه برای تفکیک سند اون 2000 متر میتونم اقدام کنم و در هرکدام 250 متر بسازم ؟ با توجه با قانون ساخت 500 متر استفاده شخصی

  قابل توضیح است که 1000 متر اول زمین و 1000 متر انتهای زمین می باشد.
  پیشاپیش ممنون از پاسختان

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-03-19 23:13

   درود
   دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
   اگر ملکی هست که در قلمرو مکانی قانون حفظ کاربری هست، بر مبنای غلبه،اصل بر زراعی بودن هست مگر اینکه خلاف اون ثابت بشه مثلاً شما ثابت کنید سابقه کشاورزی نداره و سنگلاخه و… – تفکیک و افراز اراضی کشاورزی، مشمول حد نصاب هایی بالاتر از این مقادیر هست ولی جهت اطمینان از اداره جهاد کشاورزی محل بپرسید که حداقل حد نصاب تفکیک چه مساحتی است.
   راجع به 500 متر استفاده شخصی هم معمولاً موافقت نمی کنند و از طرفی اگر جزو سند مفروزی شما نباشه به فرض که مجوز تغییر کاربری بدهند، رضایت همه شرکا لازمه.

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید ایا تغییر زمین کشاورزی مزرعه به باغ کیوی هم تغییر کاربری محسوب میشه؟

  پاسخ
 • توکلی
  2023-12-24 15:10

  آیا امکان نصب ویلای پیش ساخته در زمین زراعی هست یا نیاز به اخذ مجوز از جهاد هستیم

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-12-26 00:18

   درود
   تغییر کاربری،محسوب و مستلزم اخذ مجوز است.

   پاسخ
 • محمد نادری
  2023-12-25 21:04

  با سلام سه هکتار زمین زراعی ابی ده متری محدوده شهر است ملک ورثه ای شده است تعییر کاربری ان به مسکونی و یک جریب به تجاری چگونه است ؟ تشکر

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-03-20 00:58

   درود
   دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
   تا قبل از ورود به محدوده نمی توان اقدامی نمود متقاضی ورود به محدوده شوید البته باید هزینه ورود به محدوده در فرض موافقت با ورود ملک به محدوده، بپردازید.
   معمولاً در مورد اراضی واقع در حریم اجازه استفاده مسکونی و خصوصاً تجاری نمی دهند.

   پاسخ
 • حسن توتی
  2024-02-28 00:31

  سلام.درداخل روستا۵۰۰متر باغی دارم که دیوارکشی ودر ازسال۷۱ داشته که ۸۰متردوساله ساخته ام.مجاورم هم همه دوطبقه البته قبلا ساختن .زیر تابلو کوچه هم زده دهیاری….ایامجوز ازدهیاری باید گرفت.جهاداخطاررودر میزنه .منم ازترس کاری نکردم….ممکنه بدون اخطارکتبی خراب کنن.

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2024-04-12 16:18

   درود بر شما
   دیر پاسخ میدم چون نمیرسم پیام ها رو به موقع ببینم.
   اگر ملک در محدوده روستای دارای طرح هادی است، جهاد صلاحیتی ندارد ولی کمیسیون ماده 99 دارای صلاحیت است برای صدور حکم به تخریب یا جریمه بر اساس موازین و مقررات.
   اگر ملک در محدوده روستای دارای طرح هادی نیست و جهاد شکایت کند و فاصله زمانی تغییر کاربری تا روز شکایت جهاد، کمتر از سه سال باشد، حکم قلع و قمع و جریمه صادر می شود.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.