وکیل شهرداری تهران و سایر شهرها

وکیل شهرداری تهران و دیگر شهرها، فردی مجرب و متخصص در امور و دعاوی مرتبط با شهرداری است. تسلط بر قوانین و چهارچوب ساختاری شهرداری و سایر قوانین مرتبط با ادارات دولتی موجب می شود تا در صورت ضایع شدن حقوق، بتوان نسبت به مطالبه آن طبق موازین قانونی اقدام نمود. مسعود فریدنی (وکیل متخصص شهرداری) همراه و همیار شماست.

کسب اطلاعات و دریافت مشاوره

اگر به دنبال اعاده حقوق خود در شهرداری و دیوان هستید با من تماس بگیرید.

وکیل شهرداری کیست و چه تخصصی دارد؟

شهرداری یکی از سازمان های عمومی وابسته به دولت محسوب می شود که به تصریح قانون دیوان عدالت اداری، محل و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات خلاف قانون آن، دیوان عدالت اداری است. قوانین و مقررات وکیل شهرداری از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردارند. دعاوی و امور مربوط به شوراهای اسلامی شهرها، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 و شکایت از طرح تفصیلی نیز جزو دعاوی و مباحث مرتبط با شهرداری هاست. در صورت عدم تسلط به قوانین و مقررات حوزه شهرداری قادر نخواهیم بود از حقوق خود دفاع نماییم. افرادی با عنوان وکیل شهرداری فعالیت می کنند که بر قوانین شهرداری تسلط داشته و این توانایی را دارند که از حق و حقوق شما به نحو مناسبی دفاع نمایند.

وکیل شهرداری

چرا به وکیل شهرداری نیاز داریم؟

مفهوم حق و حقوق قبل از شهرنشینی و ایجاد اجتماعات شهری وجود داشته است. پس از ایجاد شهرها وجود سازمانی که متولی شهر و اداره کننده آن باشد احساس شد و بنابراین شهرداری تشکیل گردید. وکیل دعاوی شهرداری نیز پیرو وظیفه قانونی خویش در مقام اعمال قوانین و تامین و حفظ منافع عمومی برآمده و اینجاست که در بسیاری از موارد حفظ و یا اعمال حقوق عمومی با حقوقی خصوصی در تعارض واقع گردیده و اختلافات و دعاوی اشخاص با شهرداری نمایان می گردد.

  • وکیل شهرداری از تخصص و دانش کافی برای دفاع از حقوق قانونی شما برخوردار است.
  • قوانین شهرداری متفاوت با قوانین دیگر بوده و پیچیدگی های خاص خود را دارد.
    با وجود وکیل شهرداری، احتمال موفقیت در دعاوی شهرداری به شکل قابل توجهی بالا می رود.
  • با توجه به تسلط وکیل بر جزئیات قوانین، روند پیگیری و رسیدگی به دعاوی تسریع می گردد.
  • بسیاری از دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

موارد مهم دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها

در بررسی دعاوی و اختلافات مربوط به وکیل دعاوی شهرداری می توان به این حقیقت پی برد که در کنار منابع عمومی حقوق از قبیل قوانین، آئین نامه ها، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که نقش قاعده سازی و قاعده گذاری در این حوزه را نیز دارند، منابع خاص و ویژ ه ای نیز وجود دارند که در برپایی نظم و تعیین شکل و محتوی نظم شهری، ایفای نقش می نمایند. واقعیت این است که این منابع خاص مبادرت به وضع قواعدی می نمایند که نمی توان صرفاً به آنها به عنوان یک آئین نامه اجرایی و یا تسهیل کننده اجرای قوانین نگریست، بلکه مقرراتی که این منابع و مراجع تولید می نمایند گاه چیزی کمتر از قوانین مجلس ندارد و گاه محدودیت هایی را که این مقررات نسبت به حقوق مالکانه ایجاد می نمایند را چیزی جز قوانین مقید کننده و مخصص مقررات عام، نمی توان نامید.

دعاوی ، امور و مسائل و کارهای حقوقی شهرداری از گستردگی زیادی برخوردارند. برخی از این دعاوی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند. دسته ای دیگر در دادگاه های حقوقی و برخی نیز در دادگاهها و دادسراهای کیفری که در زیر اِجمالاً بدان ها می پردازیم:

  • دعاوی شهرداری که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شوند. مهمترین این دعاوی از این قرارند: اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، شکایت از رای کمیسیون ماده 77، اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم، اعتراض به رای کمیسیون باغات، شکایت از مصوبات کمیسیون ماده پنج و شکایت از طرح تفصیلی ، شورای عالی شهرسازی، شوراهای اسلامی شهرها حسب مورد در شعب یا هیات عمومی دیوان، اعتراض به تملک غیرقانونی اراضی توسط شهرداری، دعوای احراز وقوع تخلف شهرداری و…
  • دعاوی مربوط به شهرداری که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شوند: مهمترین این دعاوی عبارتند از ابطال قراردادها و صلح نامه ها و هبه نامه های منعقده با شهرداری یا شورای شهر، مطالبه بهای ملک از شهرداری، مطالبه خسارت از شهرداری، دعوی خلع ید و دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت از حق و ممانعت از حق و سایر دعاوی عمومی که شهرداری نیز ممکن است به عنوان خوانده طرف آن دعاوی قرار گیرد.
  • دعاوی کیفری علیه شهرداری عبارتند از: شکایت کیفری علیه شهرداری بابت تصرف عدوانی، ممانعت از حق و یا مزاحمت از حق، شکایت از شهرداری و مأمورین آن به عنوان تخریب و ورود غیرقانونی به ملک، دریافت وجه غیرقانونی و …
وکیل شهرداری در تهران

مسعود فریدنی، وکیل شهرداری تهران و سایر شهرها

خدمات مشاوره و پذیرش پرونده های شهرداری و دیوان عدالت اداری همه شهرها توسط اینجانب، قابل انجام است. بنابراین اگر در شهری غیر از تهران نیز حضور دارید می توانید بدون مشکل و با اطمینان خاطر با من تماس بگیرید.

شماره تماس: 09123978117

خدمات دیگر

برای دسترسی به خدمات حقوقی دیگر بر روی گزینه های مقابل کلیک کنید.