وکیل شهرداری

همراه و همیار شما برای امور و دعاوی شهرداری

کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره

اگر سوال یا مشکلی در خصوص خدمات مورد ارائه دارید با من در تماس باشید.

وکیل شهرداری کیست و چه تخصصی دارد؟

شهرداری یکی از سازمان های عمومی محسوب می شود که به تصریح قانون دیوان عدالت اداری، محل و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات خلاف قانون آن، دیوان عدالت اداری است. قوانین و مقررات وکیل شهرداری از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردارند. دعاوی و امور مربوط به شوراهای اسلامی شهرها، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 و شکایت از طرح تفصیلی نیز جزو دعاوی و مباحث مرتبط با شهرداری هاست. در صورت عدم تسلط به قوانین و مقررات حوزه شهرداری قادر نخواهیم بود از حقوق خود دفاع نماییم. افرادی با عنوان وکیل شهرداری فعالیت می کنند که بر قوانین شهرداری تسلط داشته و این توانایی را دارند که از حق و حقوق شما به نحو مناسبی دفاع نمایند.

چرا به وکیل شهرداری نیاز داریم؟

  • وکیل شهرداری از تخصص و دانش کافی برای دفاع از حقوق قانونی شما برخوردار است.
  • قوانین شهرداری متفاوت با قوانین دیگر بوده و پیچیدگی های خاص خود را دارد.
    با وجود وکیل شهرداری، احتمال موفقیت در دعاوی شهرداری به شکل قابل توجهی بالا می رود.
  • با توجه به تسلط وکیل بر جزئیات قوانین، روند پیگیری و رسیدگی به دعاوی تسریع می گردد.
  • بسیاری از دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
زمان تشخیص زمین موات

موارد مهم دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها

دعاوی ، امور و مسائل و کارهای حقوقی شهرداری از گستردگی زیادی برخوردارند. برخی از این دعاوی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند. دسته ای دیگر در دادگاه های حقوقی و برخی نیز در دادگاهها و دادسراهای کیفری که در زیر اِجمالاً بدان ها می پردازیم:

  • دعاوی شهرداری که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شوند. مهمترین این دعاوی از این قرارند: اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، شکایت از رای کمیسیون ماده 77، اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم، اعتراض به رای کمیسیون باغات، شکایت از مصوبات کمیسیون ماده پنج و شکایت از طرح تفصیلی ، شورای عالی شهرسازی، شوراهای اسلامی شهرها حسب مورد در شعب یا هیات عمومی دیوان، اعتراض به تملک غیرقانونی اراضی توسط شهرداری، دعوای احراز وقوع تخلف شهرداری و…
  • دعاوی مربوط به شهرداری که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شوند: مهمترین این دعاوی عبارتند از ابطال قراردادها و صلح نامه ها و هبه نامه های منعقده با شهرداری یا شورای شهر، مطالبه بهای ملک از شهرداری، مطالبه خسارت از شهرداری، دعوی خلع ید و دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت از حق و ممانعت از حق و سایر دعاوی عمومی که شهرداری نیز ممکن است به عنوان خوانده طرف آن دعاوی قرار گیرد.
  • دعاوی کیفری علیه شهرداری عبارتند از: شکایت کیفری علیه شهرداری بابت تصرف عدوانی، ممانعت از حق و یا مزاحمت از حق، شکایت از شهرداری و مأمورین آن به عنوان تخریب و ورود غیرقانونی به ملک، دریافت وجه غیرقانونی و …

خدمات حقوقی قابل ارائه

برای دسترسی به خدمات حقوقی دیگر بر روی گزینه های مقابل کلیک کنید.

فهرست