وکیل دعاوی شهرداری

وکیل متخصص شهرداری

همراه و همیار شما برای اعاده حق و حقوق شما

کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره

اگر سوال یا مشکلی در خصوص خدمات مورد ارائه دارید با من در تماس باشید.

وکیل دعاوی شهرداری کیست و چه تخصصی دارد؟

وکیل دعاوی شهرداری به عنوان وکیل باتجربه در زمینه امور و دعاوی و مسایل حقوقی شهرداری ها از جمله جهت شکایت از طرح تفصیلی و رای ماده صد شهرداری بیان می دارد: گسترش شهرنشینی در حال حاضر یک واقعیت مسلم است. این حقیقت دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و نظام حاکم نیز همواره تلاش نموده همگام با این توسعه حرکت کرده و قواعد و مقرراتی را در جهت سازماندهی به این موضوع و حفظ منافع عمومی و همچنین برقراری صلح و سازش با منافع خصوصی، وضع نماید. مجموعه این مقررات به نظم و نظامی تعبیر می شود که حاکم بر چگونگی جمع حقوق خصوصی و عمومی است.

وکیل امور ملکی

چرا به وکیل متخصص شهرداری نیاز داریم؟

مفهوم حق و حقوق قبل از شهرنشینی و ایجاد اجتماعات شهری وجود داشته است. پس از ایجاد شهرها وجود سازمانی که متولی شهر و اداره کننده آن باشد احساس شد و بنابراین شهرداری تشکیل گردید. وکیل دعاوی شهرداری نیز پیرو وظیفه قانونی خویش در مقام اعمال قوانین و تامین و حفظ منافع عمومی برآمده و اینجاست که در بسیاری از موارد حفظ و یا اعمال حقوق عمومی با حقوقی خصوصی در تعارض واقع گردیده و اختلافات و دعاوی اشخاص با شهرداری نمایان می گردد.

مهمترین دعاوی شهرداری

در بررسی دعاوی و اختلافات مربوط به وکیل دعاوی شهرداری می توان به این حقیقت پی برد که در کنار منابع عمومی حقوق از قبیل قوانین، آئین نامه ها، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که نقش قاعده سازی و قاعده گذاری در این حوزه را نیز دارند، منابع خاص و ویژ ه ای نیز وجود دارند که در برپایی نظم و تعیین شکل و محتوی نظم شهری، ایفای نقش می نمایند. واقعیت این است که این منابع خاص مبادرت به وضع قواعدی می نمایند که نمی توان صرفاً به آنها به عنوان یک آئین نامه اجرایی و یا تسهیل کننده اجرای قوانین نگریست، بلکه مقرراتی که این منابع و مراجع تولید می نمایند گاه چیزی کمتر از قوانین مجلس ندارد و گاه محدودیت هایی را که این مقررات نسبت به حقوق مالکانه ایجاد می نمایند را چیزی جز قوانین مقید کننده و مخصص مقررات عام، نمی توان نامید.

خدمات حقوقی قابل ارائه

برای دسترسی به خدمات حقوقی دیگر بر روی گزینه های مقابل کلیک کنید.

فهرست