کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100 شهرداری از حیث موضوع و حجم بالای پرونده ها،مهم ترین کمیسیون شهرداری است.منظور از کمیسیون ماده صد در واقع کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری است.
کمیسیون های ماده 100 شامل کمیسیون بدوی و تجدیدنظر می گردند.آرای کمیسیون های بدوی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ در کمیسیون تجدیدنظر قابل شکایت است.رای صادره از کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست.همین طور رای کمیسیون بدوی نیز چنانچه بدان اعتراضی نشود با انقضای مهلت مذکور قطعی و قابل اجراست.
علی رغم قطعی و قابل اجرا بودن آرای قطعی کمیسیون ماده 100 می توان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مذکور،نسبت به مفاد آن در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
باید دانست مالکین و بهره برداران از اراضی و ساختمان های شهری می بایست برای احداث بنا از شهرداری پروانه ساختمان تحصیل نمایند و از طرفی بر اساس پروانه ساختمان احداث بنا نمایند و بنای مازاد بر پروانه احداث ننمایند.
از سوی دیگر تغییر کاربری ساختمان ها با شرایطی ممکن است موجب طرح تخلف تغییر کاربری در کمیسیون ماده گردد.
موضوع دیگری که اخیراً و بعد از صدور آن دسته از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز وضع و وصول برخی عوارض تصویبی شوراها (که تا قبل از این غیرقانونی اعلام شده بودند)به مباحث کمیسیون ماده گره خورده است،بحث تکلیف به مالکین برای پرداخت عوارضی مانند ابقاء بنا و…می باشد.
دفاع در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 100 و کلاً دعاوی شهرداری ها در دیوان عدالت اداری،مستلزم داشتن دانش حقوقی،تجربه کار در دیوان و البته اطلاع از آخرین رویه قضایی دیوان عدالت اداری است.
جهت شکایت از آرای کمیسیون ماده صد در مورد رای به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده کاربری در غیر موارد قانونی،جریمه سنگین،عدم صلاحیت کمیسیون ماده جهت رسیدگی به موضوع و مباحث مرتبط مانند عوارض سنگین علاوه بر جریمه ماده در غیر موارد قانونی و یا فراتر از معیارهای اعلامی دیوان عدالت اداری حاضر به اعلام وکالت از جانب شما در دیوان عدالت اداری می باشیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.