نمونه لایحه اعلام ایرادات شکلی دادخواست در جلسه اول رسیدگی 

نمونه لایحه اعلام ایرادات شکلی دادخواست در جلسه اول رسیدگی  که در زیر درج می گردد در واقع لایحه دفاعی حقوقی است که هم از نظر شکلی و هم در ماهیت به دادخواست ابرازی وکیل خواهان ایراد وارد شده است.

مجدداً اعلام می گردد در هر پرونده بایستی به فراخور ابزارها و مدارک آن دعوی، اتخاذ تصمیم و تدوین لایحه نمود و نمونه لوایح دفاعی ارائه شده در این سایت جهت آشنایی کاربران با سبک خاصی از دفاع مطرح می گردد.

البته که از پیشنهادات تکمیلی خوانندگان و همکاران حقوقی استقبال می گردد.ضمن آنکه این قبیل دعاوی بیانگر حرص و طمع افسار گسیخته برخی افراد و زیر پا نهادن تمام اصول اخلاقی و انسانی برای حاصل شدن مال و منالی در دو روزه عمر است.به چه قیمتی و چرا را باید از خود این اشخاص پرسید؟!

متن نمونه لایحه اعلام ایرادات شکلی  و دفاع ماهوی

به نام خدا

ریاست محترم شعبه 122 مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: پرونده کلاسه …

احتراماً و توکیلاً از ناحیه آقای … و … به عنوان دو تن از وراث مرحوم … در پاسخ به دادخواست ابرازی آقای …ضمن درخواست ارائه اصل قولنامه مستند دعوی به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلایل شکلی و ماهیتی زیر رد دعوی مطروحه را تمنا دارم.

به شرحی که خواهد آمد موکلین و سایر وراث مرحوم یاد شده، قاطعانه و مصرانه اعلام می دارند که قولنامه مستند دعوی به فاصله دو روز از تاریخ انعقاد آن،اقاله گردیده است و دلایل و قرائن متفاوت نیز مثبت این موضوع است و اخلاقاً ،قانوناً و شرعاً دعوی مطروحه از ناحیه آقای … با علم به عدم ذیحقی خود جای بسی تاسف دارد و جهت کشف واقع، دعوت ایشان به دادرسی و مواجهه حضوری با موکلین و شاهد وقوع اقاله را تمنا دارم، شاید ایشان از دعوی بی اساس مطروحه منصرف گردد.

با همه این احوال به فرض اینکه ادعای مطروحه دارای پایگاه قانونی و واقعی باشد که البته نیست؛ دادخواست مطروحه دارای ایرادات زیر است و به تعبیر ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی برابر قانون مطرح نشده است چرا که :

الف) به موجب گواهی فوت مورث موکلین، یعنی مرحوم …. در تاریخ 1/9/1396 دار فانی را وداع گفته اند ( پیوست شماره یک) و ورثه وی منحصر به موکلین نمی باشند و ضروری است در این دعوی که خواهان تمام مایملک موکلین و سایر وراث را هدف گرفته است و بعد از 33 سال به یکباره و با سوء استفاده از مساله فوت مرحوم یاد شده قصد تصاحب ماترک موکلین و سایر وراث را دارد، تمامی ورثه طرف دعوی قرار گیرند.

ب) خواسته اعتراض ثالث به تنظیم سند رسمی، فاقد مبنای قانونی و حتی رویه ای است مگر اسناد رسمی، حکم دادگاه یا داورند که بدانها اعتراض ثالث نمایند؟!

ج) خواسته ابطال اسناد رسمی مشاعی پلاک ثبتی نیز معلوم و معین نیست.آقای وکیل خواهان بایستی مستحضر باشد که در این قبیل پرونده بایستی با قید شماره و تاریخ و دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال (بنچاق) طرح دعوی نماید و جای تعحب است که چنین بدیهیاتی را مراعات ننموده اند.

د) حتی برای ابطال اسناد رسمی انتقالی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، بدواً بایستی معامله منشأ سند یعنی مُسند ابطال گردد چون خود سند که مدرک وقوع معامله و بیع است و تا بیع باطل نگردد، سند نیز قابل ابطال نیست.

بنابراین تقاضا دارم توجهاً به ایرادات آشکار بالا و اینکه حقیقتاً ورود در ماهیت بدون حضور تمام ورثه، عدم درج شماره و تاریخ و دفترخانه تنظیم کننده سند انتقالی،مبهم و غیر قابل رسیدگی بودن خواسته نامفهوم اعتراض ثالث به تنظیم سند رسمی و متفرع بودن ابطال سند بر تایید بطلان معامله و عقد موضوع و منشأ آن،نخست در خصوص ایرادات بالا تعیین تکلیف گردد چرا که به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 84 همان قانون( بندهای 4 و 9 ) چنین دعوایی قابل ترتیب اثر نیست.

در ماهیت موضوع نیز بر حسب شرح ماوقع و دلایل زیر به جهت اقاله قولنامه استنادی، دل بستن به دعوی حاضر بعد از 33 سال از اقاله قولنامه و وقوع آن فارغ از سوء استفاده ای که از صداقت مرحوم … شده است، ره به جایی نخواهد برد و شایسته است خواهان دعوی که گویا در آستانه 90 سالکی می باشند دست از طمع بشویند و خود را به خاطر منفعت جویی اطرافیان در سرانه پیری بدنام ننمایند!

توضیح اینکه بر حسب اطلاع واصله از آقای … فرزند دوم مرحوم یاد شده:

در روز ۱۰  اردیبهشت سال ۱۳۶۹ از سوی بنگاه محل ، یک خانه ویلایی دو طبقه به مورث موکلین معرفی می شود که دو کوچه پایین تر از خانه پدری آنها بوده است و پدرشان  بلافاصله به بنگاه ،سفارش فروش خانه یک طبقه اش را می دهد ، که بتواند آن خانه ای  که دیده بود را خریداری نماید آقای … نیز حسب اطلاع واصله در آن زمان با حضور در مشاورین املاک مترصد موقعیت بوده اند که املاک فوری فروشی و قیمت پایین را خریداری نمایند لذا بعد از کسب اطلاع از این موضوع، ساعت 6 بعدظهر همان روز جهت مذاکره با مورث موکلین به درب منزل آنها مراجعه می نمایند و خانم …ه به وی اعلام می دارند که همسرشان منزل نیستند و ساعت 9 به بعد می آیند لذا آقای …که همسایه مورث موکلین بوده است؛ ساعت ۱۰ شب همان روز ، مجدداً به درب منزل موکلین مراجعه کرده و اظهار می دارد خودش خریدار ملک است و با وجود مخالفت مورث موکلین و خانم … برای نوشتن قولنامه در شب ، اصرار به انعقاد قولنامه می نمایند و بلافاصله بعد از ورود به منزل ، شروع  به خواندن نماز مغرب و عشاء نموده  و سپس با اصرار زیاد قولنامه دست نویسی که از قبل آماده کرده بودند را ارائه و یک چک مدت دار برای ۸ روز آینده  به مبلغ یک میلیون تومان یعنی یک یازدهم  قیمت کل ملک ارائه و قولنامه را آماده کرده و بدون آن که روز محضر  برای آن مشخص کند ، قولنامه را جهت امضاء به مورث موکلین می دهد  و …  از آقای … می پرسد معنی اسقاط خیارات که در قرارداد نوشته اید یعنی چه؟  آقای..  پاسخ می دهد که معنی آن یعنی به سلامتی و مبارکی باشد! و در همه قولنامه ها نوشته می شود و با توجه به اینکه مورث موکلین، اصرار به موکول کردن این امضاء قولنامه ، در صبح روز بعد در بنگاه را دارد ، ولی به  اصرار زیاد آقای… ،  که بنگاه پول اضافی بابت کمیسیون می گیرد ، امضاء مورث موکلین را با پافشاری زیاد در ساعت یک بامداد روز یازده اردیبهشت اخذ می نمایند.

آقای … نیز به عنوان احد موکلین در آن زمان حدود  ۲۴ سال سن داشته اند که هیچ گونه اطلاعاتی در مورد خرید و فروش ملک نداشته و به علت دیر وقت بودن ، در حال استراحت و خواب بوده اند که ایشان را به اصرار آقای … بیدار کرده و از وی هم امضاء می گیرند و ایشان هم که فاقد اطلاعات قضایی و حقوقی بوده اند به پشتوانه رضایت پدرشان، قرارداد را امضا می نمایند.

فردای همان روز مرحوم … قولنامه را جهت مشورت به بنگاهی که خانه دو طبقه به او نشان داده بود ،ارائه می دهند و متصدی بنگاه بیان می دارند این  قولنامه مشکل دارد سپس قولنامه را به یکی از دوستانشان نشان می دهد ، که می گوید این قولنامه کاملا یک طرفه به نفع خریدار نوشته شده و بر این اساس مرحوم …. از زیان آشکار خود مطلع شده و به درب منزل آقای ….رفته و به خاطر این نوع رفتار در مورد نوشتن متن قولنامه اعتراض کرده و اعلام می کند که این معامله باطل است و فردای آن روز  از طریق اداره پست میدان رسالت یک تلگراف در خصوص فسخ معامله  به آدرس منزل آقای … ارسال می کند(پیوستهای شماره دو و سه) و عصر همان روز یعنی  12/2/1369  به همراه آقای … به درب منزل آقای …رفته و چک یک میلیون تومانی را با پرداخت مبلغ بیست هزار تومان به درخواست آقای …. به نامبرده مسترد می دارند و با توافق در حضور شاهد ،  معامله را اقاله می نمایند و  متنی در خصوص ابطال معامله در پشت نسخه دوم قولنامه که در اختیار مورث موکلین بوده، توسط آقای … نوشته و امضاء شده و به مورث موکلین عودت می گردد .مورث موکلین خواهان درج اقاله در نسخه قولنامه مخصوص آقای ….. می نماید که ایشان در دسترس نبودن قولنامه را بهانه می نمایند و اظهار می دارند که خوشان قولنامه را معدوم و پاره می نمایند که البته گویا نه تنها این مستند را معدوم ننموده اند که برای روز مبادا به خوبی از آن محافظت نموده اند!!

هشت سال بعد ،  در سال ۱۳۷۷ منزل موکلین مورد سرقت قرار گرفت و کیفی که حاوی مقادیری پول و اسناد و مدارک بوده به انضمام دو تخته فرش ،  جارو برقی و چند وسیله خانگی دیگر به سرقت می رود که در آن تاریخ به کلانتری نارمک اطلاع می دهند ولی هیچ ردی از سارق به پیدا نمی شود.

مرحوم ….. در آذر سال ۱۳۹۶ به رحمت ایزدی پیوسته اند و  انحصار وراثت در سال ۱۳۹۷ انجام می شود و در شهریور سال ۱۴۰۰ منزل موکلین را از طریق سایت دیوار جهت فروش آگهی می شود و در ۵ دی ماه سال ۱۴۰۰ ملک فوق توسط آقای .. و شرکایش خریداری می گردد . و طی این ۳۱ سال از خواهان خبری نبوده است.

یک اظهار نامه بعد از گذشت ۳۱ سال  از موضوع  قرارداد سال ۱۳۶۹  ، توسط وکیل خواهان در ششم بهمن ۱۴۰۰ خطاب موکلین ارسال شده که البته به موکلین ابلاغ نشده  و مجددا یک برگه دست نویس با سربرگ وکیل لای درب منزلی که فروخته شده ، انداخته اند و عنوان شده که موکلین طی ۷۲ ساعت جهت رفع سوء تفاهم به دفتر وکیل آقای … مراجعه نمایند( پیوست شماره چهار) که چون این برگه، مدرکی رسمی نبوده است موکلین و سایر ورثه هیچ اهمیتی به این برگه نمی دهند و مجددا در تاریخ  17/12/1400 یک دادخواست علیه موکلین به خواسته تنظیم سند یک سهم مشاع از 11 سهم مشاع ملک مورد دعوی،ارائه می گردد که البته به علت نداشتن ثنا به آنها ابلاغ نشده و از این دادخواست هم بی خبر بوده اند و این دادخواست نیز منتهی به قرار عدم استماع شده است که این دادنامه توسط وکیل خواهان ارائه شده است.

مجددا دادخواست فعلی توسط وکیل آقای…. در تاریخ  17/9/1401 ارائه شده  که باز هم به علت نداشتن ثنا به موکلین واصل نشده است و در تاریخ   5/10/1401  توسط آقای …. یعنی احد از خریدارن ملک به آقای …. اعلام می گردد شخصی به نام طآقای …. علیه ایشان و مادرشان( خانم …..) و آقای …. و دو نفر شریکش طرح دعوی کرده، که موجب تعجب فراوان موکلین و سایر ورثه شده است.

با توجه به مراتب بالا و چون فارغ از ایرادات شکلی متعدد دعوی مطروحه، در ماهیت نیز قولنامه استنادی اقاله شده است، با فرض رفع ایرادات شکلی به جهت اقاله قولنامه مستند دعوی، چنین دعوی منفعت طلبلانه ای علاوه بر اینکه متضمن نادیده انگاشتن اصول اخلاقی است به جهت حقوقی نیز محکوم به بطلان است.

دلایل موکلین برای اثبات اقاله به قرار زیر است:

1-استماع شهادت شاهد وقوع اقاله یعنی آقای …. فرزند ….. به شماره ملی … و آدرس مندرج در سامانه ثنا و سوگند موکلین و سایر وراث به استناد بند «ب» ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی چرا که ادعای اقاله قولنامه ابرازی از جمله دعاوی مالی است و با شهادت یک شاهد مرد و سوگند موکلین قابل اثبات است.

2-طرح دعوی بعد از متجاوز از سه دهه از تاریخ تنظیم قولنامه ابرازی و در شرایطی که مورث موکلین فوت نموده است نیز قرینه ای است بر بی اساس بودن دعوی مطروحه و اینکه خواهان دعوی و شاید فرزندان وی سعی دارند با پرتاب تیر در تاریکی به سرمایه ای بزرگ و باد آورده دست یابند که البته چنین رویکردی بسیار تاسف برانگیز است.

3-طرح دعوی سابق بر اساس یک سهم از یازده سهم مشاع ملک و دعوی فعلی بر اساس شش دانگ ملک نیز تاییدی است بر اینکه خواهان سعی دارد به طریقی در این پرونده، مالی به دست آورد که حقیقتاً مال غیر است!!!

4-تقاضای استعلام از بانک مربوطه که چک مستند دعوی چه سرنوشتی داشته است؟ مگر ممکن است قرارداد منحل نگردد و مورث موکلین هیچ اقدامی در مورد چک و وصول ثمن معامله ننموده باشند؟!

5-متن نامه دستنویس توسط وکیل خواهان که تصویر آن به ضمیمه تقدیم می گردد نیز بیانگر آن است که ایشان نیز به نوعی از عدم حقانیت موکل خود آگاهند و الا وکیلی که مدعی مالکیت موکل خود بر ملک مورد دعوی است چرا بایستی از موضع ضعف برآمده و شخصاً لایحه نوشته و به نشانی موکلین الصاق نماید و خواهان رفع سوء تفاهم گردد؟!

6-پاسخ ندادن خواهان به تلگراف ارسالی مورث موکلین نیز اماره ای است بر انحلال قراراداد.

ریاست محترم دادگاه: اقدام خواهان و وکیل او نه با اصول اخلاقی و شرعی همخوانی دارد نه با حقوق و قانون. آقای …. در حضور شاهد تعرفه شده با موکل توافق بر اقاله نموده است و مبلغ بیست هزار تومان نیز دریافت نموده اند و مراتب اقاله را ظهر قولنامه ای که در اختیار موکل بوده است درج نموده اند و این دعوی، دعوی بی اساس و خلاف واقعی است لذا در فرض وارد ندانستن ایرادات شکلی معروضه؛ ضمن درخواست احضار شخص خواهان به دادرسی و استماع شهادت شهود و صدور قرار اتیان سوگند جهت ادای قسم ورثه مبنی بر اقاله قولنامه و استعلام از بانک مربوطه در مورد سرنوشت چک موضوع قولنامه؛ رد دعوی را تقاضا دارم.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی

وکیل آقای ….. و خانم ….

به فاصله مدت کوتاهی از تاریخ تشکیل جلسه، دادگاه اقدام به صدور رای زیر و پذیرش ایرادات شکلی و صدور قرار عدم استماع دعوی به شرح زیر نمود.

دادنامه شماره 140268390005196172 شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

راجع به دعوای خواهان آقای… فرزند… با وکالت آقای… به طرفیت خواندگان به اسامی خانم…. و آقای … با وکالت آقای مسعود فریدنی و آقایان ….و… و … به خواسته‌های اعتراض  ثالث و ابطال اسناد رسمی مشاعی پلاک ثبتی … فرعی از… اصلی بخش دو تهران و ابطال اسناد رسمی پلاک ثبتی مذکور و خسارات دادرسی دادگاه با توجه به اینکه مبایعه نامه استنادی خواهان که به موجب آن مدعی است اقدام به خرید ملک از مرحوم …..نموده است و دعوا باید به طرفیت تمام ورثه مطرح شود لکن با بررسی صفحه شناسنامه مربوط به تعداد فرزندان ملاحظه می‌گردد دو تن از ورثه به نام‌های.. و… طرف دعوا واقع نشده‌اند همچنین سند مالکیت صرفاً رونوشتی از محتویات دفتر املاک اداره ثبت است و طرح خواسته ابطال سند مالکیت بدون ابطال اسناد انتقالی قطعی به سایر خواندگان وجه قانونی ندارد و موجب ابطال مندرجات دفتر املاک نمی‌شود و همچنین خواسته اعتراض ثالث به انتقال سند توسط ورثه مرحوم… به سایر خواندگان وجه قانونی ندارد.

بنابراین چون دعوا مطابق قانون مطرح نشده است لذا قرار عدم استماع دعوا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رییس شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران_علی دشتی

بیشتر بدانید: نمونه درخواست ماده 477

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و قراردادها) با عنوان نمونه لایحه اعلام ایرادات شکلی ارائه گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.