نمونه رای رد اعتراض ثالث با وکالت مسعود فریدنی

نمونه رای رد اعتراض ثالث اصلی زیر که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان قم صادر شده است بیانگر آن است که معترض ثالث کسی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رای به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد.

در واقع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

از آن جایی که اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء می باشد صرفاً در حدود نص قانون می توان به چنین دعوایی رسیدگی نمود.

ماده 8 قانون پیش گفته نیز بیان می دارد: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

با ذکر توضیح اجمالی بالا در زیر متن رای مورد نظر درج می گردد.

نمونه رای رد اعتراض ثالث اصلی

شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان قم

دادنامه

پرونده کلاسه ۱۴۰۲۰۲۹۲۰۰۰۰۴۷۶۵۸۰ شعبه دوازدهم  دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم.تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۲۰۲۳۹۰۰۰۱۱۹۲۶۰۰

تجدیدنظرخواه: شرکت … به نشانی استان قم،شهرستان قم،قم،پردیسان، با نمایندگی خانم …فرزند…

تجدیدنظرخواندگان:

۱_بانک کشاورزی به نشانی استان قم،شهرستان قم،خیابان امام خمینی،روبروی خ تولیددارو

۲_دفترخانه اسناد رسمی شماره….به نشانی قم،خیابان امام خمینی،…

۳_اداره ثبت اسناد و املاک خلجستان به نشانی شهرستان قم،دستجرد ،خلجستان ،میدان شهید زینلی،خ سپاه اداره ثبت اسناد و املاک

۴_آقای …به نشانی قم،پردیسان،….

۵_آقای …فرزند…با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی …..

۶_آقای ….فرزند….به نشانی استان قم ،شهرستان قم،قم،شهرک قدس….

تجدیدنظرخواسته:قلع و قمع مستحدثات

بسمه تعالی به تاریخ فوق و در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان قم به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده بدوی و تجدید نظر به کلاسه فوق الذکر تحت نظر است این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات آنها و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می‌نماید

رای دادگاه

در خصوص،دادخواست اعتراض ثالث شرکت …با مدیریت خانم …فرزند ….به طرفیت آقایان …فرزند …. و… و ….فرزند…و بانک کشاورزی مدیریت شعب بانک در استان قم و اداره ثبت اسناد و املاک خلجستان و دفترخانه اسناد رسمی شماره قم نسبت به دادنامه شماره …مورخه…. صادره از همین شعبه که حسب دادنامه صادره و پیرو تجدید نظرخواهی آقای از دادنامه شماره… مورخه ….صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش خلجستان دادگاه با پذیرش تجدید نظرخواهی و نقض رای صادره حکم خلع ید خانم… از پلاک … تبدیل به پلاک… اصلی و قلع و قمع مستحدثات و نیز حکم به ابطال عقد رهن و سند رهنی و محکومیت خانم… به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نمود و اکنون شرکت … به عنوان معترض ثالث مدعی است از رای صادره متضرر شده و و تقاضای بررسی آن و نهایتا نقض رای را نموده است نظر به اینکه در جریان دادرسی به پرونده حاضر پرونده دیگری توسط شرکت … تشکیل و نهایتا به دلیل ارتباط کامل دو پرونده و اینکه خانم …علی رغم اینکه به عنوان یک فرد حقیقی خوانده پرونده خلع ید مشاعی است ولی از این جهت که مدیرعامل شرکت …است دستور رسیدگی توامان صادر می شود و به دو پرونده یکجا رسیدگی شده و حتی یک دادنامه صادر شده است و آقای…در مقام تجدیدنظرخواهی شرکت …را به عنوان خوانده معرفی کرده و دادگاه تجدیدنظر با التفات به موضوع و اینکه شرکت … یکی از اصحاب پرونده است اعلام نظر کرده و حسب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط دعوی اعتراض ثالث این است که معترض ثالث در جریان دادرسی نباشد، دادگاه شرایط قانونی جهت طرح دعوی اعتراض ثالث را مهیا و فراهم ندیده و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده دو از قانون مزبور قرار رد دعوی اعتراض ثالث را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان قم:سید حمید اسماعیلی

مستشار دادگاه: جعفر جهانگیر

در محضر حافظ و جهت تلطیف وادی حقوق : بر آستانِ جانان گر سر توان نهادن/ گلبانگِ سربلندی بر آسمان توان زد

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و قراردادها) با عنوان نمونه رای رد اعتراض ثالث تدوین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.