نمونه رای دستور موقت دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای رای هیات مالیاتی

نمونه رای دستور موقت دیوان عدالت اداری در امور مالیاتی که ذیلاً و متعاقب طرح درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای هیات تجدید نظر مالیاتی و مستنداً به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب 1392صادر شده است از حیث صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای نیمی از مبلغ مالیات تعیینی و مورد اعتراض موکل،درخور توجه است.

نمونه رای دستور موقت دیوان عدالت اداری در امور مالیاتی

شماره دادنامه :9909970901402076

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دوان عدالت اداری به تصدی محمدعلی برومندزاده رئیس شعبه

شاکی : آقای … فرزند .. با وکالت آقای مسعود فریدنی به نشانی تهران،میدان فردوسی،خ انقلاب،روبروی بانک ملی،ابتدای کوچه براتی پلاک 16 ط شش واحد 11

طرف شکایت : اداره مالیاتی مرکز تهران

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مفاد رای شماره….هیات تجدیدنظر مالیاتی

گردشکار : شاکی با تقدیم درخواستی به خواسته صدور دستور موقت اظهار داشته که اجرای رای مذکور از ناحیه طرف مشتکی عنه موجب ورود خسارت جبران ناپذیر به نامبرده می گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد آن را نموده است که دادخواست پس از ثبت به شماره ……….. مورخه ………. ضم دادخواست اصلی گردیده است اینک شعبه در وقت فوق العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی نسبت به تقاضای دستور موقت اتخاذ تصمیم می نماید.

قرار قبول دستور موقت

با بررسی مفاد درخواست شاکی و ضمائم آن نظر به اینکه رای مذکور مشعر بر مطالبه مالیات می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب 1392 و با اختیار مندرج در مقررات یاد شده در خصوص تجویز صدور دستور موقت جهت الزام به انجام وظیفه قانونی ، دستور موقت مبنی بر توقیف هرگونه اقدام آتی نسبت به پنجاه درصد مبلغ رای معترض عنه ، از تاریخ ابلاغ این تصمیم و نیز رفع محدودیت ها و ممنوعیت های استمراری اعمال شده از جمله ، ممنوع الخروجی ، توقیف حسابهای بانکی ، محدودیت های اعمال شده راجع به ثبت تغییرات شرکت ، تعلیق کارت بازرگانی تا تعیین تکلیف قطعی شکات صادر و اعلام می دارد قرار قبول دستور موقت صادره قطعی است .

رئیس شعبه سوم دیوان عدالت اداری/محمدعلی برومندزاده

این مطلب با موضوع نمونه رای دستور موقت دیوان عدالت اداری در امور مالیاتی و ممنوع الخروجی با وکالت مسعود فریدنی تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.