نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری : دادخواست تجدیدنظر: پرونده گزینشی

نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری که در زیر درج می گردد راجع است به اعتراض به رای هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت که البته مفاد و محتوای اصلی آن در کلیه پرونده های گزینش چه راجع به وزارت بهداشت باشد چه آموزش و پرورش و چه سازمان هایی مانند بنیاد شهید و شهرداری و دیگر دستگاه های مشمول قانون دیوان عدالت اداری، قابل استفاده است.

پر واضح است که هر گونه متن دفاعیه، لایحه و دادخواست و شکایت در دعاوی گزینش و تخلفات اداری و قاعدتاً در هر دعوی و شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد، می بایست به فراخور و ملاحظه شرایط و مدارک آن پرونده خاص تنظیم گردد.

در پرونده مورد بحث، دادنامه ای از شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری، مبنی بر رد شکایت موکل به رای هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی صادر شده بود.

در مقام تجدیدنظرخواهی، دادخواست زیر با وکالت نگارنده ( مسعود فریدنی_وکیل پایه یک دادگستری) تنظیم و ثبت شد که خوشبختانه در نهایت شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری،ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به ورود شکایت و نقض رای هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی صادر نمود.

ضمن ارائه متن دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در ادامه متن دادنامه صادره نیز درج می گردد.

نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری (مرحله تجدیدنظر)

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

احتراماً اینجانب«مسعود فریدنی» با تقدیم وکالتنامه ضمیمه،ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل خانم«…»  بدین وسیله ظرف مهلت قانونی مراتب اعتراض خویش را نسبت به مفاد دادنامه شماره … صادره از شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری به عرض رسانده و نظر به اینکه شعبه محترم بدوی به دلایل ابرازی موکل توجهی ننموده است ضمن استدعای ملاحظه دادخواست بدوی و ضمائم آن،  به دلایل زیر نقض رای فوق را درخواست دارم:

1-تحقیقات استنادی در دادنامه مورد اعتراض باید بر اساس ادله معتبری باشد که منتهی به ایجاد یقین و علم متعارف به سلب صلاحیت های و و ضوابط عمومی استخدام گردد و الا نمی توان ترتیب رسیدگی انجام شده را عادلانه و مشروع دانست .مستحضرید که طبق ماده 15 قانون گزینش: صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید ، اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق ( غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد.

2- نظر به عدم عنایت شعبه محترم بدوی به دفاعیات ابرازی موکداً و پیرو دفاعیات ابرازی در مرحله بدوی به عرض می رساند که:

رای منفی علیه موکل را به قرینه استناد به بند دو از ماده دو قانون گزینش و نیز بند سه از ماده دو آیین نامه اجرایی همان قانون، عدم التزام به احکام دین مبین اسلام از جهت دوری نکردن از محّرمات و ارتکاب معاصی کبیره عنوان شده است، به عرایض ذیل توجه فرمایید تا روشن گردد که اتهام سنگین و خطیر ارتکاب معاصی کبیره نه تنها بلادلیل است که صرف طرح آن در حالی که ادله ای در این باره ارائه نشده، نیز شرعاً جایز نیست.

الف) در خصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان نکات ذیل قابل توجه می باشد:

1-  کمیته خرید بیمارستان هر هفته با حضور ریاست ، مدیریت ، مدیریت پرستاری ، رئیس مالی ، مسئول انبار ، مسئول داروخانه ، داروسازان مرکز ، تجهیزات پزشکی ، تدارکات و برحسب مورد مسئولین بخش های درمانی تشکیل و درخصوص خرید کلیه ملزومات پزشکی در این جلسه و با تائید اعضاء تصمیم گیری انجام می شود و موکل بنده نیز یکی از تائید کنندگان مصوبات و تصمیمات است و کمیته خرید تنها در بیمارستان … در استان یزد هر هفته تشکیل می گردد .

2-درخصوص فرآیند درخواست خرید ، درخواست توسط استفاده کننده ( بخشهای بستری یا پاراکلینیک ) به انبار ارسال و سپس توسط مسئول انبار به کمیته خرید ارجاع داده می شود و در جلسه تصمیم گیری نهایی درمورد خرید صورت می گیرد و موکل تنها به عنوان تائید کننده درخصوص شبکه توزیع و نماینده مجاز طبق الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی اظهارنظر می نموده است.

3-درخصوص خرید تجهیزات پزشکی اموالی خرید پس از تائید در کمیته خرید بیمارستان به کمیته تجهیزات پزشکی دانشگاه ارجاع و با تائید رئیس اداره تجهیزات پزشکی و کارشناسان ستاد صورت گرفته است .

4-تمامی سفارشات نیز توسط واحد تدارکات صورت گرفته و مدارک مربوط به استعلام ، استعلام از سامانه ستاد تدارکات دولت ، مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه با صلاحدید ریاست دانشگاه در بایگانی تدارکات موجود است .

5-  تمامی خریدها با توجه به الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و شبکه توزیع قانونی و از وارد کننده یا تولید کننده یا نماینده توزیع مجاز ثبت شده در سامانه Imed صورت گرفته است

ب) برای صدور رای منفی بایستی فقدان یکی از ضوابط عمومی گزینش که در ماده 2 قانون گزینش آمده است احراز شود. در اینجا ضمن انکار اتهام یاد شده و مدیون دانستن فرد بدخواه و ارائه دهنده گزارش خلاف واقع مربوطه، به عرض می رساند موردی که به فرض وقوع اتهام راحت صحبت کردن با نامحرم ،ممکن است مورد توجه قرار گیرد، بند 4 ماده 2 قانون گزینش مبنی بر « عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق» است که همانطور که از منطوق و مفهوم آن بر می آید راجع است به کسانی که از نظر اخلاقی مشهور به فسادند و در علن و آشکار فسق و گناه می نمایند. اتهام و اوصافی که از شخصیت موکل و رویه رفتاری خانواده او که از ایثارگران و خادمین نظام هستند به دور است. در این باره نیز به عرض می رساند اولاً-بر اساس مدارک پیوست دادخواست بدوی، موکل بنده به دفعات به علت مراعات حجاب و عفاف مورد تقدیر قرار گرفته اند.(پیوست های شماره 13 و 14 دادخواست بدوی  ) و طبیعی است مقام و مسئولی که کارمندان را به این عنوان درخور تقدیر می داند از اطلاعات بیشتری نسبت به پرسنل برخوردار است و صرف گزارش یک همکار، دلیل بر بی اعتباری چنین مدارکی نیست.از طرفی باید مشخص شود این اتهام ناروا در موقع صحبت با چه کسی و با چه عباراتی و در چه تاریحی رخ داده است.

1-  موکل چندین سال به عنوان عضو کمیته فنی بازرگانی دانشگاه نیز خدمت نموده که عملکرد ایشان از دانشگاه علوم پزشکی قابل پیگیری است . تاکنون هیچگونه اخطاری از بابت عملکرد موکل از بیمارستان یا دانشگاه دریافت نشده و همیشه مورد تشویق قرار گرفته اند و این مهم با این ادعا که از حیث التزام به احکام اسلام، استمرار ضعف داشته اند، مغایرت دارد.

2-طبق اطلاع واصله از موکل و تاکید ایشان، متاسفانه هیات گزینش در اقدامی خلاف قانون و اخلاق به موکل بیان داشته است که بایستی بنویسی که درخواست جابجایی داری و الا رای به اخراج و عدم تمدید قرارداد صادر می گردد از این رو درخواست جابجایی نیز ناشی از اکراه واجبار بوده است و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و اساساً گزینش ، صلاحیتی در این باره ندارد.

3- موارد مورد ادعا به فرض وقوع، مشمول تخلفات اداری هستند.

با توجه به آنچه عرض شد به فرض وقوع مواردی که گزینش آنها را مبنای رسیدگی و صدور رای قرار داده است، موارد مورد نظر جزو ضوابط عمومی گزینش و یا حداقل از مصادیق آن نمی باشند و بیشتر قرین معنای تخلفات اداری به حساب می آیند.

از همین رو چون پرونده تخلفات اداری به ادعای وقوع تخلف علیه موکل تشکیل نشده است، به جهت تفاوت در صلاحیت ذاتی هیات های تخلفات اداری و مراجع گزینشی، ورود گزینش به این مسائل ، خروج از صلاحیت تلقی می گردد.

با توجه به عرایض پیش گفتنه، نقض دادنامه بدوی را استدعا دارم.

با تشکر و احترام مجدد

مسعود فریدنی

وکیل خانم …

در پی تقدیم دادخواست بالا، رای زیر از شعبه 29 تجدیدنظر دیوان صادر شد.

شماره پرونده:

140031920000700951

شماره دادنامه : 328915

مرجع رسیدگی: شعبه 29 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه: خانم … فرزند … با وکالت آقای مسعود فریدنی

تجديد نظر خوانده: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – هیات مرکزی گزینش

شماره دادنامه 140131390000328915 تاريخ تنظيم : 1401/02/17

موضوع تجدید نظر خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 2149625 مورخ 1400/8/24 شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری

گردشکار: وکیل تجدید نظر خواه به شرح دادخواست تقدیمی که تحت شماره 1400/951/2 – 1400/11/16 ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده از دادنامه فوق الذکر که به موجب آن حکم به رد شکایت صادر شده تجدید نظر خواهی نموده و با توضیحاتی که در دادخواست تجدید نظر خواهی مرقوم داشته تقاضای رسیدگی نموده و نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را درخواست کرده است. ضمناً لایحه دفاعیه تجدید نظر خوانده که تحت شماره 30270 مورخ 1401/1/8 در دفتر این شعبه به ثبت رسیده به همراه پرونده گزینشی تجدید نظر خواه مورد ملاحظه قرار گرفت. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده با حضور اعضاء امضا کننده ذیل تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و پرونده گزینشی و ملاحظه دلائل و مستندات ابرازی ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای شعبه

در خصوص تجدید نظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره 2149625 مورخ 1400/8/24 شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر اعتراض به رأی هیات تجدید نظر خوانده ابلاغی به شماره 174903 / هـ / م / ك مورخ 1400/4/16 مبنی بر واجد شرائط ندانستن نامبرده جهت تبدیل وضعیت به رسمی حکم به رد شکایت صادر شده است.

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در مندرجات اوراق پرونده گزینشی و با توجه به دفاعیات طرفین پرونده صرف نظر از اینکه در نامه مورد شکایت ابلاغی به مستندات قانونی برای عدم پذیرش اعتراض تجدید نظر خواه تصریح و با اشاره نشده است.

در حالیکه حسب مقررات موجود علت و مستند قانونی باید به اطلاع معترض رسانیده شود.

نظر به اینکه حسب اوراق پرونده گزینشی استاد و دلائل واجد ارزش قضایی و شرعی برای اثبات بند 2 ماده 2 قانون گزینش و بند 2 ماده 3 امین نامه اجرایی آن قانون ارائه و ابراز نشده است و از طرفی حسب اوراق پرونده مطروحه نامبرده بخاطر رعایت حجاب و عفاف مورد تشویق قرار گرفته و در چندین سال مورد تقدیر قرار گرفته است و چنانچه ضعفهایی نیز داشته باشد با تذکر و با اخذ تعهد قابل جبران میباشد.

عليهذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص میشود و باستناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره یاد شده حکم به ورود شکایت تجدید نظر خواه و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام میشود و مقرر می دارد با لحاظ ماده 63 قانون مذكور موضوع مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. این رای قطعی است.

رئيس شعبه 29 تجدید نظر دیوان عدالت اداری/ محمد کریمی

مستشار شعبه 29 تجديد نظر دیوان عدالت اداری/ فرشید دهقان

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست ابطال طرح تفصیلی

این مطلب در تاریخ 25 اردیبهشت 1403 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.