نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری بر اساس لایحه وکیل امور شهرداری

عوارض تغییر کاربری شهرداری

نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری توجهاً به نحوه دفاع متفاوت در دعاوی ماده صد و شهرداری نیازمند بهره گیری از تجربیات و دانش وکلای خبره در امور شهردار ی و دیوان عدالت است.

در مطلب زیر تاثیر نحوه صحیح تنظیم دادخواست ابطال یا نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری (تنظیم شده توسط مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) بر نتیجه رسیدگی و حکم دیوان به خوبی قابل تشخیص است.

متن دادخواست ابطال یا نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تنظیمی توسط وکیل

شاکی: 1…. 2….

متشاکی:شهرداری تبریز

عنوان شکایت: صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای شماره … مورخ 23/12/1397 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد منطقه  شهرداری تبریز و خودداری از صدور پایان کار و سپس نقض رای مذکور

دلایل شکایت: آرای صادره از کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 شهرداری تبریز،سند مالکیت،مکاتبات بانک… و بیمه …،گزارش کارشناس رسمی دادگستری،گواهی عدم خلاف و نامه ابرازی به شهردار منطقه دو تبریز و….

شماره و تاریخ رای مورد اعتراض: رای شماره … مورخ 23/12/1397 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد منطقه  شهرداری تبریز

شرح شکایت:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیّت

احتراماً اینجانبان … با تقدیم سند مالکیت رسمی ضمیمه(پیوست های شماره….) و به عنوان مالکین پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی تبریز به عرض می رسانیم ملکی که در غرب ملک اینجانبان قرار دارد در مالکیت بیمه … است.شرکت بیمه مذکور به جهت تخلفات ساختمانی و به شرحی که در رای شماره … مورخ 4/4/1390 منعکس گردیده است به جهت نقض اصول شهرسازی و افزایش ارتفاع و شکایت شاکی خصوصی که همان مالک وقت ملک اینجانبان یعنی آقای… بوده است،نهایتاً رای به اصلاح ارتفاع مغازه برابر نقشه و پروانه ساختمانی صادره در مهلت زمانی یک ماه صادر می نماید.(پیوست شماره…….) با توجه به مندرجات رای اخیر،تخلفات ساختمانی شرکت بیمه … علاوه بر اینکه ناقض اصول شهرسازی و ضوابط طرح تفصیلی بوده است،موجب شکایت مالک وقت ملک ما که همسایه مجاور و دیوار به دیوار و چسبیده به ملک شرکت بیمه (واقع در شرق ملک شرکت بیمه) می باشد،گردیده است.در رای دوم کمیسیون ماده 100 یعنی رای شماره … مورخ 14/4/1396 با وجود  تصریح به عدم اقدام به اجرای کامل رای بدوی مبنی بر کاهش مساحت مغازه،و اشاره به اجرای قسمتی از رای بدوی  ،در مجموع همچنان بر کاهش ارتفاع تاکید شده است(پیوست شماره…) در آخرین مرحله و بر اساس آنچه در رای شماره … مورخ 23/12/1397 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد منطقه دو شهرداری تبریز آمده است: در پی درخواست اعاده دادرسی مالک(شرکت بیمه …) نسبت به رای شماره 88-1270 مورخ 4/4/1390با ذکر مقدمه غیرواقع و خلاف یعنی اخذ رضایت هم جوار (بانک … )و عدم ضرورت اصلاح ارتفاع به لحاظ خسارتی که ممکن است به بار آید،در نهایت رای به اخذ جریمه صادر شده است!!(پیوست شماره….)

با توجه به مقدمه بالا به دلایل زیر اولاً-صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای اخیر و خودداری از صدور پایان کار ساختمان شرکت بیمه و ثانیاً- نقض رای موصوف را خواستارم.در جهت توجیه صدور دستور موقت به عرض می رساند چنانچه پایان کار و متعاقباً صورتمجلس تفکیکی صادر گردد،فرآیند جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق هم برای اینجانبان زیان بار است و هم اجرای رای به اعاده (که حقیقتاً ضمانت اجرای بجا و شایسته چنین تخلفاتی است که علاوه بر سایه اندازی در ملک اینجانبان و اشرافیت ،موجب کاهش شدید قیمت منزل مسکونی اینجانبان گردیده است) به تعبیر ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،متعسر و غیرممکن می گردد.

دلایل بی اعتباری رای مورد اعتراض به قرار زیر است:

1- ملک اینجانبان در مجاورت ملک بیمه … است و ساختمان احداثی بیمه یاد شده به گواهی تصاویری که متعاقباً تقدیم خواهم نمود،علاوه بر اِشرافیت و سایه اندازی موجبات سلب آسایش اینجانبان و خانواده های ما را فراهم خواهد آورد روشن است که ساختمان تجاری اداری احداثی که دارای تخلفات ساختمانی آشکار بویژه از حیث افزایش ارتفاع است، فعالیت و اشتغال شمار زیادی از کسبه و پرسنل اداری شرکت بیمه را در پی خواهد داشت و مانند گذشته همسر و فرزندان ما نمی توانند از حیاط خانه ابتیاعی استفاده نمایند و خانوده ما محبوس و محصور در قسمت مسقف خواهند بود و حتی کنار کشیدن پرده ها نیز احتمالاً ممکن نخواهد بود چه کسی می تواند به مالک یا متصرف ساختمان احداثی شرکت بیمه اظهار دارد که برای سیگار کشیدن و …..از پشت بام و پنجره ها و منافذ مُشرف به ملک اینجانبان استفاده ننماید این چگونه استدلالی است که اعضای محترم کمیسیون صادر کننده رای بیان می دارند اصلاح ارتفاع ضروری نیست؟! آیا حقوق مالکانه و مسلّم بنده از اهداف تجاری و منفعت طلبانه محض شرکت بیمه (فارغ از نقض حقوق دیگران) کم ارزش تر است؟به طور قطع این گونه نیست مفاد قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی و نیز ماده 132 قانون مدنی موید نادرستی استدلال کمیسیون تجدیدنظر در مانحن فیه است. در ماده اخیر می خوانیم: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.» و اصل 40 قانون اساسی نیز تصریح داشته است: «هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.»

2-هر چند بر اساس رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 23/2/1392 (پیوست های شماره…)  همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد ،ولیکن متاسفانه شهرداری طرف دعوی تا چند روز قبل از اخذ تامین دلیل ارائه شده از ارائه آراء کمیسیون ماده 100 تقدیمی به اینجانبان خودداری نموده اند حال آنکه به جهت ذینفع بودن همسایه مجاور می بایست آرای تقدیمی را در همان موقع صدور،به همسایه وقت نیز ابلاغ می نمودند ولیکن به جهت باقی بودن مهلت اعتراض،و مستند به رای تقدیمی هیات عمومی آن دیوان و سایر دلایل، استماع شکایت مورد استدعاست.

3-بر خلاف آنچه در رای مورد اعتراض آمده است،همسایه مجاور وقت که بانک … بوده است، به ابقاء تخلفات و حفظ افزایش ارتفاع ملک مجاور رضایت نداده اند.توضیح اینکه ملک اینجانبان توسط مالک قبلی یعنی آقای … به بانک مذکور تملیک شده است و متعاقباً از ناحیه بانک اخیر به اینجانبان متقبل گردیده است و به شرح نامه شماره … مورخ 28/12/1396 بانک … خطاب به شهرداری(پیوست شماره….) ،رضایت بانک یاد شده یعنی ید قبلی ما،رضایتی مشروط و معلق به تحقق شرایط معینی است که عبارتند از عدم ایجاد مزاحمت و سایه اندازی به ملک هم جوار،حال آنکه این نقایص و تخلفات رفع و رجوع نگردیده اند.پس رضایتی از بانک … اخذ نشده است چون شروط رضایت برآورده نشده است و شهردای و کمیسیون نمی توانند خودسرانه و به طور کاملاً خلاف واقع ،بر عدم سایه اندازی و اشرافیت نظر دهند حال آنکه افزایش ارتفاع اصلاح نشده است و همان تخلفات موضوع رای بدوی ماده 100 پابرجاست!!

4-متاسفانه شرکت بیمه … با سوء استفاده از غفلت بانک … به طور کذب و به شرح نامه مورخ 28/12/1396 (پیوست شماره……….) خطاب به بانک … مدعی اصلاح و رفع سایه اندازی شده است حال آنکه این گونه نیست و سایه اندازی و اِشرافیت همچنان باقی است .

5-جای شگفتی است که با وجود محقق نشدن شروط رضایت بانک … ،رای به جریمه صادر شده و متعاقباً گواهی عدم خلاف ضمیمه صادر شده است(پیوست شماره…)

6-اینجانبان طبق نامه مورخ 10/7/1399 مراتب اعتراض خود را به عملکرد شهرداری و مشکلات و مزاحمت های اشرافیت و سایه اندازی ملک تجاری مجاور به شهرداری منطقه اعلام و اظهار داشته ایم(پیوست شماره   )متاسفانه توجهی نشده است.

7-مفاد گزارش کارشناسی تقدیمی (پیوست های شماره ………) نیز گویای تخلفات بی شمار بیمه … است.تخلفاتی که البته ضمانت اجرای آن به درستی در رای بدوی کمیسیون ماده100 به جهت مخالفت با اصول شهرسازی به اعاده و کاهش ارتفاع بر اساس دستور نقشه و پروانه ساختمانی تاکید شده بود ولی بعدها بر اساس مقدمه ای غلط و غیرواقع یعنی رضایت بانک … بر تبدیل آن به جریمه نظر داده شده است حال آنکه رضایت بانک … منوط است به رفع سایه اندازی و مزاحمت.حال آنکه هیچ اقدامی در این باره انجام نشده است.

8-رای مورد اعتراض بر اساس درخواست اعاده دادرسی بیمه … صادر شده است،حال آنکه هیچ نص قانونی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی ماده 100 وجود ندارد!!! بنابراین کمیسیون تجدیدنظر صادر کننده رای صلاحیتی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نداشته است و معلوم نیست چرا مجریانی مانند شهرداری و کمیسیون ماده 100 بر خلاف نصوص قانونی حسب مورد از جانب مالک قبلی ملک و بدون آنکه رضایت منجّزی صادر شده باشد رضایت وی را استنباط می نمایند؟!! و از طرفی بدون مستند و پیش بینی قانونی ،درخواست اعاده دادرسی را نسبت به آراء قطعی ماده 100 پذیرا می شوند گویی جایگاه مقنن و مجری عوض شده است!

با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه حقیقتاً با وجود سازه تجاری احداثی در غرب ملک اینجانبان و سایه اندازی و اشرافیت،امنیت تردد و حریم خصوصی اینجانبان و خانواده هایمان به شدت محدود شده است و ارزش ملک نیز به طور طبیعی کاهش می یابد که تصاویری ماخوذه از محل که از طریق پست خدمتتان ارسال خواهیم داشت،موید این مراتب خواهد بود و اینکه مقررات شهرسازی و شهرداری تنها از منظر حقوق مالکانه اشخاص قابل تحلیل نیست و مسائلی هستند که مرتبط با بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد می باشند.حال آنکه حتی از منظر حقوق خصوصی نیز بر خلاف واقعیت مدعی اعلام رضایت ید قبلی اینجانبان یعنی بانک … شده اند،النهایه رسیدگی به دعوی و صدور حکم بر نقض رای مورد اعتراض کمیسیون ماده 100 و بدواً توقف اجرای آن را به منظور جلوگیری از فرآیند معمول صدور پایان کار که راه جبران خسارت را مسدود می نماید،تمنا داریم.

با تشکر و احترام

نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

بعد از ثبت دادخواست بالا و انجام تبادل دادخواست، شعبه بالا این چنین حکم صادر نموده است:

شماره دادنامه : 14003139000648830

مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوان عدالت اداري

شاکی :

طرف شکایت : شهرداری تبریز

موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رأی شماره …. کمیسیون تجديد نظر ماده 100 و خودداری از صدور پایان کار- ورود ثالث

گردشکار : شاکی دادخواستي بطرفيت مشتکی عنه و به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل دیوان وارجاع آن به این شعبه به کلاسه فوق ثبت گردیده شعبه دروقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل الذکر تشكيل وبا مداقه در ادعا و دفاع مشتکی عنه دادخواست و محتویات پرونده ختم دادرسي اعلام بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد .

رأی شعبه

در این پرونده ابتدا آقایان… و … به عنوان مالکين رسمی پلاک ثبتی به شمار …فرعی از اصلی به عنوان همسایه مجاور ساختمان موضوع رأی کمیسیون متعلق به بیمه … نسبت به رأی شماره … کمیسیون تجديد نظر اعتراض ، در ادامه شرکت … با وکالت آقای …  با اقامه دعوی وارد ثالث درخواست تأیید رأی کمیسیون را نموده است . حال با عنایت به جامع محتویات پرونده او در خصوص شکایت آقایان … و … ، نظر به اینکه ابتدا رأی شماره 88-1270 مورخ 90/4/4 مبنی بر محکومیت بیمه … به پرداخت جریمه و اصلاح ارتفاع ساختمان به لحاظ داشتن شاکی خصوصی مجاور شرقی ملک ) و عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی صادر ، مجدأ در تاریخ 96/4/14 كميسيون بدوی ماده 100 تشکیل جلسه و به اجرای کامل رأی سابق تأكيد ، بانک … به عنوان مالک وقت و شاکی تخلفات ساختمانی بانک …  برابر نامه ی مورخ 96/2/28 خطاب به شهرداری منطقه… تبریز رضایت خود را مشروط به رفع سایه اندازی و رفع مزاحمت نسبت به پلاک ثبتی … از … اصلی بخش دو تبریز اعلام ، کمیسیون تجديد نظر ماده 100 برابر رأیی که مورد اعتراض شاکیان قرار گرفته در مقام اعاده دادرسی نسبت به قسمتی از رای شماره .. مورخ 96/4/14 راجع به اصلاح ارتفاع مازاد 180 تا 140 سانتی متر با عنایت به اخذ رضایت همجوار ( بانک …) حكم سابق را نقض و بیمه … را محکوم به پرداخت یک پنجم ارزش افزوده ناشی از ارتفاع محکوم نموده ، این رای از نظر شعبه واحد چندین ایراد است ، اول آن که مقرراتی در خصوص مجوز کمیسیون مبنی بر رسیدگی در مقام اعاده دادرسی وجود ندارد و رسیدگی کمیسیون بر این اساس موجه نمی باشد . دوم : در زمان رسیدگی کمیسیون شاکیان مالک رسمی و قانونی پلاک ثبتی ( انتقالی از بانک … بوده اند و رضایتی از آنان اعلام نگردیده ، سوم : رضایت مالک وقت ( بانک کشاورزی مشروط به رفع سایه اندازی و مزاحمت بوده که رفع نگردیده ، لذا به استناد مواد 1 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت ، نقض رأی معترض عنه و الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد به شرح مارالبیان و خودداری از صدور پایان کار ساختمان صادر و اعلام می گردد . ثانيا : در خصوص دعوی وارد ثالث ، نظر به اینکه در دعوی اصلی حکم به نقض رأی معترض عنه صادر گردیده لذا موجبی جهت پذیرش شکایت وجود ندارد به استناد ماده 55 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد .

این مطلب با عنوان نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تدوین گردیده است.

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری و دیوان

شما می توانید جهت مشاوره و گرفتن وقت تنظیم قرارداد وکالت بابت طرح دعاوی شهرداری و اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 با شماره تلفن 09123978117 (مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری)تماس بگیرید.

 از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.