نحوه دفاع در تخلفات اداری و طرح درخواست های مهم در لایحه دفاعیه

نحوه دفاع در تخلفات اداری و استفاده از حقوق دادرسی متهمین در موقع تنظیم لایحه دفاعیه موضوع مطلب حاضر است.

در مواد 17 تا 19 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷3 به سه مورد مهم از حقوق کارمندان تحت پیگرد تصریح شده است که به ترتیب در زیر درج می گردد:

الف) حق کارمند بر اخذ مدارک پرونده

ماده ۱۷ آیین نامه مقرر داشته است:  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس ازانجام بررسی های لازم ،موارد اتهام رابه طورکتبی به کارمند ابلاغ وپس ازآن ده روزمهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیات ها درصورت تقاضای کارمند،مدارک لازم رادراختیار وی قرار می دهند .

در عمل صرفاً اجازه مطالعه پرونده داده می شود ولیکن همین مطالعه پرونده نیز موجب اِشراف کارمند تحت پیگرد و وکیل او از مستندات اتهام یا اتهامات می گردد.

ب) حق کارمند بر استمهال جهت ارائه لایحه دفاعیه

طبق ماده ۱۸ آیین نامه یاد شده: متهم می تواند پس ازاطلاع ازموارد اتهام ودرمهلت تعیین شده ازسوی هیات جواب کتبی ومدارکی راکه دردفاع ازخود دارد به هیات تسلیم کند ،درغیراین صورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی ، و رای لازم راصادر کند .

تبصره- کارمند متهم می تواند به منظورارایـه مدارک دفاعی خودازهیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد، اتخاذتصمیم باهیات مربوط است ودرهرحال مدت تمدیداز ( ۵ ) روز نباید تجاوزکند .

به نظر می رسد با توجه به ظاهر تبصره، هیات رسیدگی کننده الزامی به تمدید مهلت ندارد هر چند در صورت وجود شرایط خاصی مانند مشکلات و معاذیر کارمند و مشغله و بیماری و مسائلی از این دست، نمی توان اختیار هیات در این باره را مطلق دانست.

ج) حق درخواست تشکیل جلسه رسیدگی حضوری

ماده ۱۹ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس ازتکمیل پرونده صورت می گیرد وچنانچه هیات حضورمتهم را ضروری تشخیص دهد، درجلسه حضورمی یابد.

تبصره – درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ،هیات موظف است ، یک بار وی را برای حضوردرجلسه دعوت کند .

در این باره در صورت طرح درخواست حضوری، هیات مکلف به پذیرش است.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل تخلفات اداری و گزینش) در خصوص نحوه دفاع در تخلفات اداری  تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.