محاسبه عوارض شهرداری : به نرخ روز یا زمان وقوع تخلف یا زمان صدور رای کمیسیون؟

ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها

محاسبه عوارض شهرداری به نرخ روز موضوعی است که بویژه در فرض وقوع تخلف ساختمانی و موقع محاسبه عوارض بعد از کمیسیون مطرح می گردد.

بعد از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت به نفع شهرداری ها، عوارض بعد از کمیسیون را علاوه بر جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری مجاز شمرد، این سوال پیش آمده که عوارض مذکور به نرخ و بر اساس تعرفه چه سالی محاسبه می گردد؟ به نرخ زمان وقوع تخلف، به نرخ زمان رسیدگی یا بر اساس زمان پرداخت و به نرخ روز؟

چون در غالب موارد سه مقطع زمانی بالا، متفاوت و در سال های متفاوتی می باشند.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به این مهم پرداخته است که در زیر درج می گردد:

استعلام : چنانچه مالک بدون اخذ پروانه ساختمانی یا بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی احداث بنا کند ، ملاک اخذ عوارض شهرداری کدام یک از موارد زیر است ؟

– ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ همان روز ؛

– ضابطه حاکم بر زمان تخلف ساختمانی و به نرخ یوم الاداء ؛

– ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان قطعیت رأی ؛

– ضابطه حاکم بر زمان صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به نرخ یوم الاداء

– ضابطه حاکم بر زمان مورد مطالبه از سوی شهرداری و به نرخ روز .

پاسخ : عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد ؛ بنابراین به عنوان مثال در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال ۱۳۹۰ احداث و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۸ صادر شود ، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل ، مبنا قرار گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست