متن دفاعیه برای کمیسیون ماده صد شهرداری

متن دفاعیه برای کمیسیون ماده صد شهرداری

متن دفاعیه برای کمیسیون ماده صد شهرداری بعد از ابلاغ اخطاریه تخلفات ساختمانی، از اهمیت بالایی برخوردار است چون در کمیسیون ماده صد شهرداری که متاسفانه فاقد آیین دادرسی و رسیدگی مدونی است، دفاعیه طرف دعوی بسیار مهم است.

ممکن است بیان گردد که کمیسیون نیز جزو شهرداری است و همیشه به نفع شهرداری رای خواهد داد منتها اولاً-کمیسیون دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و ثانیاً-همیشه این گونه نیست که کمیسیون، ادعای شهرداری را پذیرفته و شهروند را محکوم نماید.

با ذکر مقدمه بالا برای نمونه لایحه دفاعیه ای که برای ارائه به کمیسیون ماده صد تنظیم شده است در زیر درج می گردد.

نمونه متن دفاعیه برای کمیسیون ماده صد شهرداری

شهردار محترم منطقه دو شهرداری مشهد و اعضای محترم کمیسیون ماده 100

با اهداء سلام

موضوع: پاسخ به اخطاریه ابلاغ تخلفات ساختمانی مورخ 2/9/1402

احتراماً اینجانب «—–» بدین وسیله ظرف مهلت مراتب ذیل را در پاسخ به ابلاغیه تخلفات ساختمانی فوق ( پیوست شماره یک) به استحضار عالی رسانده و توجهاً به اینکه شکایت آقای —— که مبنای صدور ورقه حاضر است متعاقب اعتراض اینجانب به ایجاد پنجره مشرف بر ملک بنده توسط نامبرده بوده و از همین موضوع می توان به بی اساس بودن ادعای وقوع تخلف پی برد، بر اساس مقدمه و دلایل زیر صدور حکم بر برائت و اعلام عدم وقوع تخلف را تقاضا دارم.

به عرض می رساند که بر اساس کروکی و نقشه های تقدیمی( پیوست های شماره دو تا …)  در محدوده مورد اختلاف یعنی پیرامون کوچه ای که درب ورودی خانه بنده در آن باز می گردد،دو قطعه تفکیکی وجود داشته است.

بلوک 1 و 2 مجموعا یک قطعه به مساحت 708.16 بوده و سپس به دو قسمت تقسیم می شود و بعد از تفکیک در مالکیت مالک اول باقی می ماند و بعد از مدتی دو بلوک به دو فرد مختلف منتقل می شود..

بلوک 3 و 4 هم مجموعا یک پلاک به مساحت 708.16 بوده و سپس دو قطعه تفکیکی تقسیم می شود و بعد از تفکیک در مالکیت مالک اولیه باقی می ماند و بعد از مدتی دو قطعه تفکیکی به دو فرد مختلف منتقل می شود.

نکته مهم این است که برعکس تصور بلوک 1 و 4 ع برای ایجاد ممر بن بست، عقب نشینی نکرده اند چرا که قبل از تفکیک؛ دو خانه در مساحت 708 متر ساخته شده و بلوک 1 به این صورت جدا می شود که دور خانه دیوار می کشد و عقب نشینی در کار نبوده است که مستحق استفاده اشتراکی باشد.

تاریخ پایان کار وجود دو دستگاه در هر 708 متر (جمعا 4 خانه) حدود 2 سال قبل از تاریخ تفکیک است. یعنی بلوک 1 و 4 عقب نشینی نکرده اند و فقط دیوارکشی کشیده شده و تفکیک شده اند.

از طرفی طبق مندرجات قسمت حدود و مشخصات سند مالکیت ملک بنده ( پیوست های شماره … تا …) در حد شرقی آمده اول……… و دوم …….. به کوچه 4 متری مجزی شده از مورد ثبت. اما در سند بلوک 4 با نام مالک اولیه بی بی موسوی چنین قیدی درج نشده است.

نکته مهم آنکه صدور دو سند تفکیکی بالا هم زمان بوده است.نتیجه آنکه عرصه کوچه مورد نظر از ملک اینجانب کسر شده است.

وضعیت ظاهری و کیفیت بهره برداری از کوچه در سال های متمادی نیز بیانگر آن است که کوچه از پلاک ثبتی تحت تصرف و مالکیت بنده کسر گردیده است و بنده به عنوان مالک کنونی و قایم مقام مالکین سابق، دارنده تمام حقوق قانونی نسبت به کوچه می باشم و اساساً تا قبل از شکایت بنده در خصوص ایجاد پنجره توسط همسایه مجاور کوچه که بواسطه ایجاد اشرافیت موجب سلب حقوق مالکانه ، مزاحمت و کم ارزش شدن ملک بنده می گردد، تعرض و شکایتی از سوی ایشان ( آقای … ) مطرح نشده بود.

با تقدیم تصاویر کوچه و درب مورد استفاده توسط اینجانب و آقای … همسایه دیگر انتهای کوچه ( پیوست های شماره….) به عرض می رساند کف پوش ها از قدیم همانند حیاط منزل بنده است چون مالک وقت عرصه کوچه را خود خواسته از ملک خویش کسر نموده و خود را به درستی مالک کوچه بن بست می دانسته است. درب ورودی از ابتدا داشته است. حتی علمک گاز و مخابرات و برق بیرون کوچه بوده است و با هزینه و اقدام خود به داخل بن بست کشیده ایم.

با عنایت به توضیحات پیش گفته به دلایل زیر ادعای وقوع تخلف، مردود می باشد:

1-شکایت شاکی خصوصی، عنوان تخلف ساختمانی به حساب نمی آید تا شهرداری بتواند تحت این عنوان اخطاریه تخلف ساختمانی صادر نماید!!

شکایت شاکی در فرض وارد بودن و انطباق با یکی از عناوین تخلفات ساختمانی مندرج در ماده صد قانونی شهرداری و مواد محدود دیگر قانون مذکور، می تواند مبنایی برای ابلاغ ورقه تخلف ساختمانی با درج عنوان تخلف مربوطه گردد.

متاسفانه در ورقه ابلاغ اتهام در ردیف یک عنوان تخلف، آمده است که شاکی خصوصی دارد.چنین ترتیب پیگیری ای ناقض اصل تساوی اشخاص در قبال قانون و اصول 19 و 20 قانون اساسی است شهرداری باید وقوع تخلف را احراز نماید نه اینکه به صرف شکایت اشخاص، پرونده ماده صد تشکیل دهد؟!

2-در مورد عنوان تخلف احداث درب یا بازشوی غیرمجاز:

1-2 با توجه به مندرجات سند مالکیت بنده ( پیوست های شماره….) کوچه مورد اختلاف از ملک بنده کسر شده است و در چنین وضعی محروم نمودن بنده از تردد در کوچه مورد نظر جای تعجب دارد.

2-2 از سال … تا کنون محل تردد دو ملک انتهایی کوچه از همین کوچه بن بست بوده است و سابقه طولانی تردد و استفاده و عدم شکایت مجاورین، قرینه قابل اعتنای دیگری است بر محق بودن بنده در باز نمودن درب به کوچه.

3-2 درست بعد از آنکه بنده مدعی همسایه مجاور شده ام ایشان برای اینکه بنده را مجبور به انصراف از شکایت حقه ام نماید، زمینه تشکیل پرونده حاضر را فراهم آورده است.

4-2 احداث درب در کوچه بن بستی که از متراژ ملک بنده کسر شده است،فاقد منع قانونی است.موارد تخلفات ساختمانی در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری آمده است فارغ از اینکه عرصه کوچه از آن بنده است و جهت تسهیل تردد به عنوان کوچه استفاده می نمایم؛ از اساس احداث درب در کوچه جزو موارد تخلف ساختمانی بیان شده در ماده مذکور نیست.

با توجه به مراتب بالا و ضمن استدعای تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ وقت آن به بنده با شماره تماس———- و عندالزوم جلب نظر کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری که مسلط به مقررات شهرسازی و ثبتی باشند، رد ادعای وقوع تخلف و صدور حکم بر اعلام عدم وقوع تخلف و برائت را تمنا دارم.

با تشکر و احترام

…….

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان متن دفاعیه برای کمیسیون ماده صد شهرداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.