ماده 55 قانون شهرداری و توضیح اجمالی دعاوی ناشی از آن

تاسیس مدارس غیرانتفاعی در اماکن مسکونی

ماده 55 قانون شهرداری و بندهای مهم آن مانند بند 20 و تبصره بند 24 و همین طور بند 24 از جمله مواد مهم قانون شهرداری است. ماده 55 قانون شهرداری منشا قانونی بسیاری از دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها خصوصاً در دیوان عدالت اداری می باشد. ذیلاً ضمن ارائه متن ماده مذکور،توضیحاتی در مورد تغییرات قانونی و قوانین مرتبط ارائه شده است.

شرح و تفسیر اجمالی ماده 55 قانون شهرداری

توجه فرمایید عبارات داخل پرانتز جزو متن ماده 55 نیست و صرفاً توضیحات وکیل دعاوی شهرداری می باشد.

ماده ۵۵ – وظائف شهرداری بشرح زیر است:
۱– ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع
۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط بشهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.
(توضیح اینکه باید توجه داشت که در حال حاضر شرکت های آب و فاضلاب عهده دار تامین آب شرب شهری و مدیریت فاضلاب های شهری می باشند همچنین است در مورد تامین روشنایی که شرکت های توزیع برق وظایفی قانونی را عهده دار هستند)
تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.
(توضیح اینکه متاسفانه به لحاظ بیکاری و مشکلات اقتصادی و افزایش شمار دستفروشان در سال های اخیر صحنه های ناخوشایندی از برخورد مامورین شهرداری با این قشر ضعیف مشاهده گردیده است.به نظر بهترین راه این است که محلی جهت عرضه کالا توسط دستفروشان در زمان های معینی در نظر گرفته شود کما اینکه برای نمونه در پارک سوار آزادی شهر تهران چنین محلی تعبیه گردیده است.)
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷9)
تبصره ۲ – احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین نکرده است با موافقت قبلی‌وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.
‌تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید ‌وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۳ – مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد میتوانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ – شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
‌مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفرعمومی تعیین می‌شود.
(متاسفانه بعضاً محل های تعیین شده توسط شهرداری در موقعیت مناسبی قرار ندارند و مشکلات زیست محیطی بوجود می آورد که به هر حال راه اقامه دعوی علیه شهرداری در فرض ورود خسارت مفتوح است)
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بحداکثر مجازات ‌خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)
۳- ماده 55 قانون شهرداری تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسائل نقلیه . حق الزحمه و کارمزد و آنچه بنظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
(توضیح اینکه در حال حاضر مراجعی مانند وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد راجع به قیمت گذاری و رسیدگی به تخلفات اقتصادی مانند گران فروشی دارای اختیارات گسترده ای هستند و این بند نیز تخصیص خورده است)
۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه‏ها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان‌های بهداشتی .
(توضیح اینکه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی عهده دار بسیاری از امور بهداشتی شهرهاست و نظارت بر بهداشت واحدهای صنفی مهمی مانند رستوران ها را بر عهده دارد)
۵- جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها بسازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی.
(توضیح اینکه سازمان بهزیستی در مورد کودکان کار و زنان بی سرپرست (که ممکن است جزو متکدیان باشند )دارای وظایف قانونی است)
۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
‌شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ‌مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بینظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸ر۳ر۳۴ به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۲ – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
۷- حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
۸– برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال می‌شود.
۹- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۱- در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمی کند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد‌هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است
تبصره ۲- در معاملات مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط بمناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳- شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد.
۱۰- اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها
۱۲– تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
(توضیح اینکه سازمان ثبت احوال عهده دار ثبت وقایع حیاتی مانند تولد و وفات کلیه اتباع ایران اعم از شهرنشینان و غیر ان گردیده است)
۱۳– ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای‌ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها – کافه رستورانها – پاساژها و امثال‌آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
(توضیح اینکه در حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو تهران تفسیر و شرح این بند مورد تحلیل حقوقدانان قرار گرفت و گروهی قائل به تقصیر شهرداری و برخی نیز در نقطه مقابل آن قرار گرفتند)
۱۵– جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها بوزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
۱۶– تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
۱۷- تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه
(توضیح اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 در این باره دارای تکالیفی هستند)
۱۸– ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه
۱۹- تنظیم و اجراء مقررات و آئین‏نامه‌های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
(توضیح اینکه وزارت جهاد کشاورزی دراین باره دارای تکالیفی قانونی است)
۲۰- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
(توضیح اینکه به کمیسیون موضوع این بند در رویه قضایی کمیسیون مشاغل مزاحم نیز می گویند.رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.)
۲۱- احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه . مستراح . گرمابه . کشتارگاه . گورستان ـ میدان . باغ کودکان و احداث و تعیین طالارها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه‌های ارزان قیمت جهت اشخاص بی بضاعت ساکنیین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی
تبصره ۱- مالکینی که مبادرت بساختمان های مستغلات یا محل کسب مینمایند باید بتعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میکند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند
۲۲– تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان های شهر و تعیین طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین نامه و نظامات لازم برای اینکار
۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها .
۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر می‌شود.
(توضیح اینکه در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دعاوی زیادی به جهت خودداری شهرداری از صدور پروانه،صدور پروانه غیر قانونی و…در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد)
تبصره – شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند.
(توضیح اینکه تخلف موضوع تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری عبارت است از استفاده تجاری از ملک مسکونی با احراز و تحقق قیود مندرج در تبصره. به رای صادره از کمیسیون ماده 100 در مورد این موضوع نیز می توان در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود.)
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس ‌جنحه‌ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده ‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)
(توضیح اینکه برای پزشکان و حرف وابسته پزشکی نیز مقررات مشابه مشاغل بالا در نظر گرفته شده است)
۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزینه شهرداری هر محل. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
(توضیح اینکه شوراهای اسلامی شهر برای تامین هزینه برخی تکالیف مندرج در این بند مبادرت به تصویب عوارضی نموده اند که برخی از آنها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)
۲۶- پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر میپردازند.
تبصره ۱– پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.
تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.
تبصره۳- آئین‏نامه های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنکفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین کشور و دادگستری بموقع اجراء گذارده می‌شود .
‌۲۷ – وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
۲۸ – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه ‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
(توضیح اینکه طبق بند «د» ماده 30 قانون نظام صنفی کشور یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از: صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.»
‌تبصره – شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ملاحظه می گردد که با توجه به قدیمی بودن قانون شهرداری از حیث تاریخ وضع و از طرفی تشکیل سازمان ها و نهادهای دیگر، بسیاری از وظایف مندرج در ماده 55 قانون شهرداری از دوش این سازمان برداشته شده است.که به برخی از آنها اشاره شد.
روشن است که مباحث حقوقی ماده مذکور بسیار گسترده و دعاوی ناشی از آن از جمله دعاوی تخصصی در حوزه شهرسازی و شهرداری بویژه در دیوان عدالت اداری است.

ارتباط با وکیل امور شهرداری

در پایان یادآور می شود شما می توانید در اوقات غیراداری با شماره تلفن 09123978117 جهت تعیین وقت ملاقات و تنظیم قرارداد وکالت با وکیل دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت از مصوبات شورای شهر بابت عوارض ،اعتراض به عوارض موضوع رای کمیسیون ماده 77،خودداری شهرداری از صدور پروانه ساختمانی،ابطال پروانه ساختمانی،اعتراض به پلمپ مغازه به علت تغییر کاربری ،شکایت از رای کمیسیون مشاغل مزاحم و سایر دعاوی مرتبط با ماده 55 قانون شهرداری تماس حاصل فرمایید.

4 دیدگاه. Leave new

 • واحدفرهادی
  2023-01-20 09:18

  سلام من یک قطعه زمین به متراژ ۹۲۷متر مربع دارم که کاربریش آموزشیه اما در تاریخ ۲۹ شهریور۱۴۰۱ طبق مصوبه تک بندی ماده ۵ شهر قروه کردستان کاربریش به مسکونی تبدیل شده اما شهرداری و اداره ثبت و اسناد از تفکیک نمودن زمینم وهم چنین صادر کردن جواز ساختمانی برای اینجانب امتناع میکنن تکلیف اینجانب چیست؟

  پاسخ
  • مسعود فریدنی
   2023-03-01 00:18

   سلام
   اگر مجبور نیستید، متقاضی تفکیک نشوید چون مکلف به پرداخت قدرالسهم سنگین افراز و تفکیک موضوع ماده 101 خواهید شد.
   با این حال در صورت امتناع شهرداری از تفکیک با رعایت شرایط مقرر در ماده بالا، در دادگاه محل طرح دعوی نمایید.
   دیوان عدالت اداری نیز به دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه رسیدگی می نماید.

   پاسخ
   • Khalil bidi
    2024-05-25 14:33

    سلام وقت بخیر ،ما یک زمین ارثی داشتیم پدرمون بین خواهر و برادرها به مساوی تقسیم کرد هر کدوم اشتراک آب و برق گرفتیم و ساختیم زندگی میکنیم الان شهرداری حکم تخریب به حالت اولیه رو داده حتی اعتراض زدیم قبول نکردن مونده دیوان عدالت ،میشه راهنمایی کنید

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
     2024-05-28 22:16

     سلام
     اگر منظورتون اعتراض به رای ماده 100 هست باید مدارک و مستندات مطالعه شود و بدون مطالعه نمی توان نظر داد.

     پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.