لایحه دفاعیه رد اعسار از پرداخت محکوم به

لایحه دفاعیه رد اعسار از پرداخت محکوم به که به عنوان نمونه متن لایحه در زیر درج می گردد در مقام ارائه دفاعیه در قبال اعسار از پرداخت قیمت روز ملک به واسطه بطلان بیع می باشد.

محکوم به ممکن است دیه باشد یا مهریه یا حق الزحمه قراردادی و یا به تعبیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومیت به پرداخت هر مالی.

به هر حال دقت در تنظیم لوایح دفاعی و متن دادخواست تجدیدنظرخواهی در این دعاوی در نتیجه رسیدگی بی اثر نیست.

با ذکر مقدمه بالا عین متن لایحه مورد نظر که از قول خوانده دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، به قلم وکیل ( مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری) تنظیم شده است را درج می نماییم.

لایحه دفاعیه رد اعسار از پرداخت محکوم به تنظیمی توسط مسعود فریدنی

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

با اهداء سلام

موضوع: پرونده کلاسه بایگانی 0300369

احتراماً اینجانب «…» در مورد دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مطروحه توسط آقای «….» ضمن حضور در جلسه امروز مورخ … مراتب ذیل را در جهت رد ادعای عدم تمکن نامبرده و اثبات القائی و خلاف واقع بودن شهادت گواهان تعرفه شده توسط نامبرده به عرض رسانده و نظر به اینکه اصل بر فوری بودن تعهدات و حال بودن دیون است و عدم پرداخت دین، شرعاً خلاف قواعد لاضرر و حرمت مال مسلمان است و از نظر قانونی نیز ضمانت اجراهای قانونی از جمله تعلق خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و حبس موضوع ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در پی دارد، خلاصتاً به جهت عدم ارائه مستند و دلیل هزینه کرد مبلغ … ریال دریافتی در ازای مبایعه نامه … و نیز عدم ارائه توضیح در خصوص اموال موروثی قابل توجه خواهان محترم ، رد دعوی اعسار را به دلایل تقاضا دارم.

1-آقای … تا قبل از طرح دعوای اعسار و حتی تا قبل از طرح دعوای ابطال معامله و مطالبه قیمت روز ملک موضوع پرونده کلاسه 0201230 آن شعبه، دائما به بنده اعلام می داشتند که شکایت نکنید تا ملک جایگزینی را به شما واگذار نمایم از جمله پیشنهاد جایگزین یک قطعه زمین واقع در …. را مطرح نمودند ولی چون بنده اعتمادی به گفته ها و وعده های ایشان نداشته و ندارم از قبول پیشنهاد وی مبنی بر جایگزینی ملک با ملک دیگری خودداری نمودم.

غرض اینکه همین اظهار خواهان محترم مبنی بر واگذاری و جابجایی ملک مورد معامله بیانگر آن است که ایشان لااقل به صورت عادی و قولنامه ای در نقاط دیگر شهر و چه بسا شهرهای دیگر دارای مالکیت و زمین می باشند فلذا این اظهار خواهان و شهود وی که هیچ مالی غیر از مستثنیات دین ندارند خلاف اندر خلاف و به منظور فرار از پرداخت دین است.

2-شهادت گواهان و ادعای عدم توانایی پرداخت بدهی صحیح نیست زیرا:

2-1 به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.

بنابراین از خواهان محترم این سوال را دارم که مبلغ … میلیون تومان دریافتی در سال 1391 را در کجا سرمایه گذاری نموده اند مگر ممکن است که خواهان که فردی حسابگر ، تحصیل کرده و با تجربه هستند با وجه مذکور ملک جایگزینی یا سرمایه گذاری مطمئنی انجام نداده باشند؟!

2-2همچنین از آقای … که پسر عموی خواهان هستند و شهادت داده اند که خواهان هیچ مالی جز مستثنیات دین ندارند و اقرار داشته اند که به مدت 40 سال با خواهان معاشرت داشته اند این پرسش را دارم که بفرمایند پسر عموی ایشان چه بر سر مبلغ مذکور آورده است آیا این مبلغ را در تجارت یا معامله ای هدر داده یا فرضاً در سرمایه گذاری ای از دست داده است؟!

در حالی که شخص خواهان طی 12 سال اخیر دائماً به بنده بیان داشته است که طلب بنده را چه نقدی و چه در قالب ملک معوض تادیه می نماید!!

2-3 همین پرسش را از شاهد دیگر یعنی آقای … دارم که بالاخره آقای … ،ثمن دریافتی معامله در کجا مصرف نموده است مگر ممکن است که یک فرد فرهنگی، بی گُدار به آب بزند و سرمایه مورد نظر را تبدیل به احسن ننماید!

2-4 با تقدیم نظریات کارشناسی آقایان … به عرض می رسانم که خواهان محترم صاحب املاک قابل توجه موروثی در پلاک ثبتی 1371 فرعی از … اصلی … می باشند با کمال تاسف ایشان به شرح نظریات تقدیمی که در پرونده های کلاسه 0200241 و 0201230 آن شعبه مضبوط است، بدواً حصه قابل توجه خود از اراضی مذکور را به طور رسمی به برادر خود یعنی آقای … منتقل نموده است و سپس از ایشان وکالت رسمی فروش اخذ نموده اند.

ابراز تاسف بنده به این دلیل است که کاملاً روشن است که چنین اقداماتی به منظور عدم دستیابی طلبکاران از جمله بنده به اموال نامبرده است مگر خدا را خوش می آید که با چنین فریب کاری و با وجود اینکه بنده در سال 1391 تمام پس اندازم را به خواهان تقدیم نموده ام، او به ترتیب غیر اخلاقی پیش گفته، حق بنده را ادا ننماید تا مجبور شوم با وجود صرف وقت فراوان و پرداخت هزینه دادرسی و وکیل، همچنان از دستیابی به حداقل حق خود باز بمانم؟ بماند که ضرر فشار و ناراحتی فکری روانی آثار معامله با چنین فرد بی اخلاقی دو چندان است.

همچنین شهود محترم که حسب مورد ادعای آشنایی 20 و چهل ساله با خواهان دارند در این باره توضیح دهند که خواهان، سهم الارث قابل توجه پدری خود را که یک قلم آن مقدار قابل اعتنای 4 سهم از 288 سهم از 96 شعیر شش دانگ پلاک ثبتی … بوده است را در کجا و به چه عنوانی هزینه یا سرمایه گذاری نموده است؟مخصوصاً که این اراضی بواسطه الحاق به محدوده شهر و تعیین کاربری مسکونی، ارزشی ده ها برابری یافته اند.

آیا شهود به مسئولیت دینی و اخلاقی و انسانی خود در قبال ادای شهادت دروغ آگاهند؟!

عرض دیگری نیست جز درخواست عنایت به این مهم که خواهان در اقل شرایط دریافت کننده مبلغ … میلیون تومان در سال 1391 به عنوان ثمن ملک بوده و اموال موروثی قابل توجه عاید وی شده است و شهود تعرفه شده نیز صرفاً به درخواست خواهان و بر اساس راهنمایی ها و القائات وی، به طور کلی شهادت داده اند در حالی که طبق ماده 1315 قانون مدنی: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

با توجه به موارد بالا، رد دعوی اعسار را تقاضا دارم.

با تشکر و احترام

با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان نمونه متن لایحه دفاعیه رد اعسار از پرداخت محکوم به در تاریخ 15 تیر 1403 تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.