عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری و نحوه محاسبه و ترتیبات وصول آن موضوعی است که به جهت جدید بودن مقررات مربوطه به اختصار مورد بحث قرار می گیرد

طبق مندرجات جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها که منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 202865 مورخ 1402.9.28 وزارت کشور است، «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری» یکی از عناوین عوارضی است که در اجرای بند الف تبصره یک ماده دو قانون پیش گفته مورد وضع قرار گرفته است.

در قسمتی از بند اخیر آمده است: «… عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود».

باید دانست که این عنوان عوارض با عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و سهم شهرداری از تغییر کاربری متفاوت است و جمع دو عنوان عوارض نه تنها فاقد ممنوعیت است بلکه شهرداری قانوناً بایستی هر دو عنوان را در فرض جمع شرایط وصول آن از مودی مطالبه نماید.

تعریف عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری

عوارض مورد بحث به این بیان در جدول یاد شده توصیف و یا بهتر بگوییم تعریف شده است:

ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح عمراتی توسط شهردای

بنابراین هر چند تصور وقوع فعلی آن شاید بعید باشد ولیکن به هر حال شرط تعلق این نوع عوارض، ایجاد ارزش افزوده در اثر احداث یا تعریض معابر است.

منظور از طرح عمرانی در تعریف بالا توجهاً به توضیح ذیل عنوان ضوابط و ترتیبات وصول این نوع از عوارض، احداث یا تعریض معابر است.

ضوابط وضع و ترتیبات وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری

در جدول یاد شده در این باره آمده است:

این عنوان عوارض، از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد، حداکثر به میزان 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده برای یک بار قابل وصول است.

بنابراین سقف این عنوان از عوارض، چهل درصد ارزش افزوده ایجاد شده است.که میزان دقیق آن در تعرفه عوارض سالیانه تصویبی شورای اسلامی شهر مربوطه معین می گردد.

ولی به هر حال نباید از چهل درصد ارزش افزوده ایجاد شده تجاوز نماید.

طرح عمرانی موضوع این عنوان عوارض می تواند احداث کلی یک معبر ( کوچه،خیابان،بلوار و…) باشد یا صرفاً تعریض معبر ، به هر حال شرط است که در اثر اجرای طرح احداث یا تعریض معابر، ارزش افزوده ایجاد شده باشد.

با امید به آن که مورد استفاده قرار گرفته باشد، متذکر می گردد این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری در تاریخ 12 اسفند 1402 تدوین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.