رای اجرت المثل ایام تصرف با وکالت وکیل دادگستری

رای اجرت المثل ایام تصرف

رای اجرت المثل ایام تصرف که در زیر درج می گردد به طور ضمنی حاوی خلاصه لایحه دفاعیه در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک و ابتنای رای اجرت المثل زمان تصرف ملک بر نظریه کارشناسی است.بدیهی است که تشخیص میزان اجرت المثل به جهت فنی و کارشناسی بودن با کارشناس است.رای مورد نظر به قرار زیر است:

رای اجرت المثل ایام تصرف با وکالت مسعود فریدنی

پرونده کلاسه…شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار تصمیم نهایی شماره 9809972640501771

خواهان ها:

  1. خانم … 2. خانم …. 3-خانم … با وکالت آقای مسعود فريدني فرزند عبدالمحمد به نشاني میدان فردوسي خیابان انقلاب اسلامي روبروي خیابان استاد نجات اللهي ( ويلا ) کوچه براتي ساختمان 880 پلاك 16 طبقه 6 واحد 11

خوانده : آقای … با وکالت آقای … به نشاني استان …

خواسته ها : 1. مطالبه اجرت المثل اموال

  1. دستور موقت
  2. رفع تصرف عدواني
  3. مطالبه خسارت دادرسي

 رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ها 1 – … 2- … 3- … با وکالت آقای مسعود فریدنی بطرفیت آقای …فرزند …با وکالت آقای … به خواسته رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 14 / 11 / 95 لغایت زمان اجرای حکم علی الحساب مقوم به 000 / 000 / 201 ریال و دستور موقت و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهانها اظهار می دارد که قطعه باغی بوده که متعلق به مورث طرفین پرونده می باشد و بعد از فوت مورث آنها ، بین آنها تقسیم شد اما خوانده آنرا در تصرف دارد اجازه تصرف موکلین را نمی دهد و تقاضای محکومیت خوانده را دارد خوانده در مقام دفاع اظهار داشت که بعد از فوت پدر شان ، این باغ توسط مادرشان به تصرف وی داده شد . وی آن را سرپرستی کرده است و تقاضای رد دعوی خواهان ها را دارد دادگاه جهت تعیین اجرت المثل موضوع را به کارشناس و هیات سه نفره کارشناسان واگذار نمود و هیات سه نفره کارشناسان سهم هریک از خواهان ها را به مبلغ …. ريال از تاریخ 14 / 11 / 95 لغایت 26 / 8 / 98 اعلام نمودند که به نظريه مذكور اعتراضی نشده است و بنظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق قضيه منطبق می باشد نظر به خواسته خواهان ها و نظر به اظهارات و دفاعیات خوانده که تصرف را قبول داشته و انتقال ملک بعد از فوت به ورثه به صورت قهری است و خوانده دلیلی بر جواز تصرفات خود ارائه ننموده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد دانسته و مستندا به ماده 320 قانون مدنی و مواد 158 و 175 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از سهم خواهان ها و پرداخت مبلغ … ريال بابت اجرت المثل در حق هر یک از خواهان ها و نیز پرداخت مبلغ…حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در خواهان صادر واعلام می گردد . رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد . در خصوص خواسته خواهان مبنی بر دستور موقت نظر به اینکه خواهان این قسمت از دادخواست را استرداد کرده با استناد به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد . قرار صادره نیز وفق مراتب قابل تجدید نظر است .

این مطلب با عنوان رای اجرت المثل ایام تصرف ملک تدوین گردیده است.

مطالب مرتبط:

1- نمونه رای خلع ید و قلع و قمع 

2- نمونه لایحه دفاعیه رفع تصرف عدوانی (حقوقی) به وکالت از خوانده 

ارتباط با وکیل امور حقوقی و ملکی

شما می توانید جهت اخذ مشاوره و تنظیم لایحه در امور حقوقی و ملکی مانند رفع تصرف عدوانی،خلع ید،تنظیم سند ،ابطال سند و قرارداد ،فسخ و انفساخ و اقاله،مطالبه خسارت و مطالبه طلب،تحویل مبیع و سایر دعاوی حقوقی و ملکی با شماره تلفن 09123978117 ( مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید. قبول وکالت در حوزه های قضایی سطح استان های تهران و البرز میسر است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.