تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهرها

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهرها از چه قوانین و ضمانت اجرا یا مجازات هایی تبعیت می نماید؟ نحوه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهرها چگونه است؟

پاسخ به این سوال را در دو بخش مطرح می نماییم.

قاعده کلی در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهرها

قاعده یا اصل کلی به این صورت است که کمیسیون ماده 100 شهرداری به تخلفات ساختمانی واقع در حریم شهرها نیز رسیدگی می نماید.

اما باید توجه داشت تخلفات مربوط ساخت و سازهای قبل از الحاق ملک به محدوده شهر، در کمیسیون ماده 100 رسیدگی نمی شوند.

همچنین طبق تبصره یک ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال 1384: روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.

از طرفی رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهرک های صنعتی واقع در حریم نیز مطابق مقررات این شهرک ها رسیدگی می گردد و کمیسیون ماده 100 در این باره نیز صلاحیتی ندارد.

شایان ذکر است ضمانت اجرای کیفری نیز در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز آن دسته از اراضی واقع در حریم که دارای کاربری زراعی و باغی هستند و البته در محدوده روستای دارای طرح هادی قرار ندارند، اجرا می گردد.

به موجب مواد یک و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:

ماده ۱ – بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

ماده ۳ – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.

حکم خاص ساخت و ساز های غیر مجاز واقع در حریم شهرهای استان تهران

اصل بر این است که تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای بدون پروانه یا خلاف پروانه ساختمان در کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری،مورد رسیدگی قرار گیرد.تصمیم کمیسیون نیز در قالب یکی از ضمانت اجراهای جریمه، تخریب و در مواردی، اعاده وضع به کاربری قانونی است.

با این حال قانونگذار به منظور جلوگیری از توسعه قلمرو شهر تهران به واسطه ساخت و ساز های غیر مجاز، استثنائاً به موجب تبصره ماده 2 قانون نظارت بر شهر تهران مصوب 17/5/1352 به شهرداری تهران تکلیف نموده که از ساخت و سازهای بدون پروانه در حریم شهر تهران،جلوگیری و مبادرت به تخریب آنها نماید.

مشکل توسعه شهرها در سطح، بعدها در شهرهای استان تهران نیز بروز نموده است.از این رو پس از انقلاب و طبق تبصره یک بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1/12/1372، چنین تکلیفی یعنی جلوگیری از ساخت و ساز و تخریب علی الرأس ( تخریب بدون رای کمیسیون ماده 100) به شهرداری های سایر شهرهای استان تهران نیز تسری یافته است.

ارتباط با وکیل امور ملکی و شهرداری

شما می توانید جهت طرح دعاوی علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی و نیز امور ملکی و قراردادها و پرونده های مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.