اصول سه گانه ماده صد چیست؟

اصول سه گانه ماده صد

اصول سه گانه ماده صد ، معیار تعیین کننده در تصمیم یا رای کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری است.

بر اساس تبصره یک ماده صد قانون در مورد تخلفات ساختمانی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود.

بنابراین احراز تحقق هر یک یا هر سه اصل مذکور که در رویه قضایی بدان ها اصول ثلاثه هم گفته می شود،شرط اولیه صدور حکم قلع می باشد.

اما در ماده 100 قانون شهرداری، تعریفی از اصول سه گانه ارائه نشده است.پرسش این است که منظور از اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری چیست؟

در این باره گفتنی است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۵ … در خصوص بررسی اصول شهرسازی موضوع تبصره ۱ ذیل ماده فوق الذکر با عنوان «اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی» و … مصوب نمود:

منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، اصول و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان می باشد.

جهت اطلاع بیان می گردد که شکایتی به خواسته ابطال مصوبه بالا مطرح شده است ولی هیات تخصصی دیوان طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۴مورخ 3/3/1400 به شرح زیر،حکم به رد شکایت صادر نموده است.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست :

«… با توجه به اینکه تفسیر اصول سه گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مطابق مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۹ ماده ۲ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه از وظایف قانونی و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و در رعایت اصول سه گانه تمامی مقررات لازم الرعایه می باشد فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد…»

این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص تعریف اصول سه گانه ماده صد تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.